-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

حرکت تابوت ها از سوریه به نجف

به هلاکت رسيدن فرمانده مزدوران وابسته به مالکی و تعدادی از نيروهای رژيم ايران در سوريه

تلويزيون التغيير گزارش داد جنازه ”عباس حسين رضا“ يکی از فرماندهان شبه نظامی وابسته به دولت مالکی که در سوريه به هلاکت رسيد به نجف رسيد. بنا به اين گزارش آنها در پشتيبانی از رژيم سوريه و حزب الشيطان وارد جنگ عليه رزمندگان سوريه شده اند. هيأتهای عمومی و انقلاب سوريه کشته شدن عباس حسين رضا در دمشق و به اسارت گرفتن تعدادی از نيروهای رژيم ايران و کشته شدن 20نفر از نظاميان اسد را اعلام کرده بودند.
همچنين ارتش آزادی سوريه طی يک عمليات ويژه در شهرک در استان درعا حداقل 25تن از نيروهای رژيم اسد را به هلاکت رساند. ارتش آزادی همچنين يکی از مقرهای رژيم اسد را در منطقه المنشيه در همين استان منهدم کرد و 15تن از نظاميان اسد را به هلاکت رساند