-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۹, چهارشنبه

خبربی بی سی: نتایج «لویه جرگه» برای امریکا قابل قبول نخواهد بود.

سفیرایران اعلام کرد: بحث پیمان امنیتی کابل با واشنگتن مسأله داخلی افغانستان است.

نکتۀ قابل تأمل درپایان امروز این است که خبرنگار بی بی سی درکابل گفته است که احتمال دارد نتایج لویه جرگه- هرچه که باشد- مورد قبول امریکاییان قرار نگیرد. موازی با این مسأله سفیرایران درکابل دکترغلام رضا «بهرامی» اعلام کرد که بحث پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان یک موضوع «داخلی» افغانستان است و ایران درین رابطه مخالفتی ندارد. به نظر می رسد که ایرانی ها درتماس با امریکایی ها درمحور افغانستان به تفاهم های نوشته ناشده ای دست یافته اند وازین قرار، تمام شبکه های فعال شده درافغانستان ازنظر روحیه و پشتوانه خویش یتیم می شوند. همزمان با این خبر، مشاور امنیتی بارک اوباما- سوزان رایس- با رد سخنان ایمل فیضی درکابل وضاحت داده است که «لازم نیست امریکا از افغانستان معذرت بخواهد.» او افزوده است که هیچ نامه‌ عذرخواهی از سوی آمریکا "نه نوشته و نه فرستاده شده است. این گزینه مطرح نیست." "ما قربانی داده ایم و در پیشرفت‌ دمکراسی، در مهار شورشیان و شبکه القاعده به آنها [افغان ‌ها] کمک کرده‌ایم."
دراخبارمنتشره نیامده است که جانب افغانستان خواستار پوزش خواهی امریکا شده باشد. اما ازلحن منابع رسمی حکومت کابل فهمیده می شود که آخرین چانه زنی ها چندان به دلخواه هردو طرف پیش نمی رود. علت اصلی عصبانیت مقامات ارشد تیم حاکم درکابل برای بهانه سازی واکت وادای نشان دادن توجه به منافع ملی و ....این است که امریکاییان به هیچ یک از مواردی که تیم حاکم به عنوان معامله برسر قدرت یا  حمایت از نامزد مورد حمایت مثلث ارگ به آن کشور پیشنهاد شده بود، حاضر به دادن جواب یا ضمانت امیدوار کننده نشده است.

آقای فیضی، از یک نوع «توبه خوانی» بارک اوباما درمورد ارتکاب خطا های نیروهای امریکایی درافغانستان خبر داده بود که گویا امریکاییان دربازرسی خانه های مردم به افراد ملکی صدمه رسانیده اند. اما وی از کشتارهای طالب، انتحاری، سربریدن های بی پایان و تلفات برخاسته از ماین گذاری های ممتد از سوی طالبان هیچ چیزی یاد آوری نکرده و بحث عذرخواهی به وسیلۀ «فرزندان افغان» به خاطر کشتن فرزندان افغان منتفی است.