-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

آیا دکتر سپنتا وکرزی خاین هستند یا احمد وحید «مژده»؟

دکترسپنتا برای تبرئه وماستمالی حجله نشینی ارگ نشینان با سفیرایران، سخنانی بی ربط می گوید.


دکترسپنتا دیروز درمحضر مجلس نماینده گان ضمن صحبت درمسایل اهم، به مسأله ای دیگرنیز اشاراتی داشت وضمن آن، تشکل کوچک موسوم به «جبهه وحدت ملی» را هدف قرار داد. وی بدون ذکر اسم مشخص، اظهار داشت که یکی از افراد مهم «جبهه وحدت ملی» با رهبران طالبان درارتباط است. هدف دکترسپنتا از شخص کلیدی جبهه وحدت ملی مرتبط با طالبان، احمد وحید «مژده» نویسنده وتحلیل گرمعروف کشور است. وی از جهادگران قدیمی واز مخالفان شدید جنگ های داخلی بین مجاهدین بوده است که به حیث مدیر سیاسی وزارت خارجه در دوران طالبان کارکرده و کتاب «پنج سال دوره حاکمیت طالبان» را به رشته تحریر درآورده است.
دکتر سپنتا گفت که امنیت ملی جریان تماس های تیلفونی «این شخص» با سران طالبان در کویته را شنود کرده است. آقای سپنتا بدون این که از این شخص نام ببرد، گفت این آقا، به منافع امنیتی کشور خیانت کرده است.
متعاقب نشر این خبر، برخی رسانه های پایتخت نوشته اند که  «چرا این افراد بازداشت نمی‌شوند؟ چرا مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی‌گیرند، چرا به آنان مجوز داده می‌شود تا جبهه بسازند و گردهمایی برگزار کنند؟ اگر واقعا افراد مهم تشکیل‌دهنده و رهبری‌کننده جبهه وحدت ملی و مخالفت با پایگاه‌های خارجی با طالبان تماس دارند، با آنان هماهنگی دارند و فعالیت‌های ضد امنیتی می‌کنند، چرا تاحال بازداشت نشده‌اند.»
طرح این پرسش ها از سوی رسانه ها درکابل درحالی است که همه روزه، شاهد حمایت های صریح رئیس جمهور کرزی از برقراری تماسها با طالبان وحزب اسلامی هستیم و دردفاع از حزب اسلامی وطالبان، چهارسال تمام با نیروهای امریکایی مشت ویخن است که چرا به بازداشت، حمله هوایی وزندانی کردن «فرزندان افغان» اقدام می کنند. رهبران طالبان ازجمله مولوی متوکل وزیرخارجه، مولوی عبدالسلام ضعیف سفیردراسلام آباد سال ها درچترحمایت مادی وسیاسی دولت کنونی درکابل زنده گی کردند وهم اکنون شخص دروغینی به نام رهبر جیش المسلمین از دولت اعاشه می خورد و حمایت می شود. این اشخاص همه روزه بنا به سفارش مقامات حکومت، با جبهات طالبان ورهبران کویته درتماس بودند وهیچ کسی ازجمله سپنتا آنان را خاین ملی لقب نداد.
آقای حکیم مجاهد نماینده طالبان درامریکا، عضو ارشد شورای عالی صلح است و همه روزه از سوی دولت، پول وابزارهای تماس دراختیارش قرار می گیرد و از حساب بیت المال برای مشروعیت بخشی «امارت اسلامی افغانستان» فعالیت می کند. سخنان دکترسپنتا عوام فریبانه است وبه گونه دقیق اطلاع دارد که «جبهه وحدت ملی» ازسوی کدام کشور وکدام سفارت تشکیل شده و اکمال می شود. ده سال است که کرزی وسپنتا به هردر و آدرس، می کوبند تا وسیله ای پیدا شود که با «برادران ناراضی» تماس برقرارکنند واین تماس ها نه تنها جرم نبوده، بل، به افتخار ورقابت مفید وپولساز درمیان کلاه برداران حکومتی تبدیل شده است. ازین قرار، اگر بتوان وحید مژده را خائن به منافع ملی افغانستان قلمداد کرد؛ قبل از همه طالب گرایان ارشد ازکرزی تا سپنتا  وکریم خرم، عمرداودزی و دکتر فاروق وردک و استانکزی را خاین به منافع ملی خطاب کنیم. احمدشاه احمدزی فرد دیگر کلیدی جبهه وحدت ملی به طور منظم برای دیدارهای سیاسی به تهران سفر می کند ودرآن جا مانند یک رئیس جمهور مورد پذیرایی قرار می گیرد. اما درجهتی دیگر، شاهد هستیم که همین سپنتا با ایرانی ها «پیمان استراتیژیک» امضاء کرده و کرزی ماهرانه خودش را کنار گرفته و او را به امضای پیمان ننگین «استراتیژیک» وادار کرده است.
درروزنامه «هشت صبح» چنین استدلال شده است: مگر وظیفه سازمان امنیت ملی کشور چه است. وقتی یکی از بلندپایگان امنیتی کشور در پارلمان، از فعالیت‌های ضدامنیتی یک فرد نام می‌برد، دیگر هیچ دلیلی نمی‌تواند وجود داشته باشد تا براساس آن، شخص مورد نظر آزاد باشد. آدمی‌که فعالیت‌های ضدامنیتی دارد، د رهر کشور جهان که باشد، مورد پیگرد عدلی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های ضدامنیتی، سنگین‌ترین جرم در قوانین تعریف شده است. کسی که آسایش و امنیت جامعه را برهم می‌زند و با گروه طالبان هماهنگی دارد، دیگر چه دلیلی دارد که آزاد باشد و مورد پیگرد عدلی قرار نگیرد.
نویسنده گرامی هشت صبح بی گمان مطلع است که حکومت کابل خطرناکترین تروریست ها، آدم کشان وآنانی را که نفرات اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس وحتی معلمان وکودکان را سر می بُرند، اززندان آزاد کرده و روند آزاد سازی آنان همین اکنون از زندان مرکزی بگرام به شدت ادامه دارد. پس جای چه شکایتی باقی است؟ بنا برین، تماس تلفنی یک شخص با طالبان درکویته یا جای دیگر نباید آنقدر حیاتی واضطراری تلقی شود که علی العجاله به بازداشت فرد موصوف فراخوان داده شود. مردم شاهد آزاد سازی مولوی دستگیر وده ها فرمانده آتش نفس طالب از زندان های کابل وقندهار و فراری دادن میرغضبان شناخته شده از زندان های تخار وهرات بوده اند. بنا برین، تعریف خیانت ملی آن هم از زبان سپنتا خدمت ملی محاسبه نمی شود. معاصیان کبیره علیه منافع ملی افغانستان همه درصدر قدرت نشسته اند. درواقع چنین نکته هایی که مشت نمونه خروار برشمرده شد «سوال برانگیز» اند و بحث «جبهه وحدت ملی» فسادی است که دراصل زیر سر ارگ نشینان قرار دارد. دکترسپنتا برای تبرئه وماستمالی حجله نشینی ارگ نشینان با سفیرایران سخنانی بی ربط می گوید؛ اما نمی گوید که امنیت ملی بسا اسناد مهم درخصوص این که کدام گروه ها واشخاص از کجا پول دریافت میکنند تا تظاهرات درنقاط مختلف کشور را سازماندهی کنند؛ دردست دارند اما بنا به دستور ارگ، کسی مانع چنین حلقات و گروه ها نمی شود.
سپنتا چرا درباره اسناد فراوان سخن نمی گوید که گویای رابطه همه روزه وزیران کابینه با شبکه های جاسوسی پاکستان است؟ امنیت ملی کاملاً تثبیت کرده است که دارایی وجایداد های کدام رهبر و وزیر دراسلام آباد وپشاور وکراچی قرار دارد وبه قول معروف «مثل بچه نر» هم کرسی های وزارت ها را نصیب شده اند؛ هم درکرسی مجلس نشسته اند وهم قرارداد های مهم نفت وخواروبار را به امضای شخص رئیس جمهور از آن خود کرده اند. مگر خیانت ملی یک شکل دارد که آن هم تماس تلفنی با طالبان است؟ هر روزنامه نگار واهالی رسانه ها با طالبان درارتباط اند. هروزیر، هرعضو شورای صلح وهر ریش سفید قومی با طالبان درارتباط اند؛ مگر این را می توان از مصادیق خیانت ملی دانست؟