-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

بخش های سانسورشده مصاحبه چهار ساعته پوتین

پوتین: شما مرا درشرایط بغرنجی قراردادید!
پیک نت
"پوتین" رئیس جمهور روسیه پنجشنبه در یک کنفرانس وسیع خبری که در آن 1300 خبرنگار حضور داشتند شرکت کرد. این کنفرانس خبری 4 ساعت به طول انجامید و تمام خبرگزاری های جهان تائید کرده اند که او در این کنفرانس با تسلط کامل به خبرنگاران پاسخ داد. این درحالی بود که برخی سئوالات بصورت تحریک آمیز مطرح شد.
بخش هائی از مصاحبه 4 ساعته پوتین در شبکه های مهم تصویری جهان پخش شد، اما همانگونه که انتظار می رفت، این رسانه ها ( از جمله، کلیه رسانه های نوشتاری و صوتی و تصویری جمهوری اسلامی) از کنار آن مسائلی به سکوت گذشتند که مایل به پوشش خبری دادن به آن نیستند. این سانسور همچنین نشان داد که علیرغم فروپاشی اتحاد شوروی و علیرغم ادعائی که غرب در باره آزادی و دمکراسی دارد، هنوز فضای جنگ سرد بر جهان حاکم است. از جمله سئوال و جواب هائی که این رسانه ها از کنار آن گذشتند، باز می گردد به سئوال "الکساندر گامو" خبرنگار روزنامه پراودای جوان (کامسامولسکایان پراودا) که از پوتین پرسید: شما در روسیه سیاستمدار شماره یک هستید. می توانید بگوئید سیاستمدار شماره دو روسیه کیست؟ و چه کسی بدیلی برای شما خواهد بود؟
پوتین پاسخ داد: شما با این سئوال مرا در شرایط بغرنجی قرار دادید، اما، بسیار خوب، پاسخ میدهم. در کشور ما سیاستمدارانی با تجربه و کار آزموده ای هستند که آنها را با نام و نشان  می شناسید و من لازم نمی بینم آنها را به شما معرفی کنم. برای مثال "گنادی آندریویچ زوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه. شما میدانید که در کشور ما در هر انتخاباتی میلیون ها نفر به کمونیست ها رای می دهند. زوگانف سیاستمداری مشهور و درسطح بالائی است. من با بخش هائی از نظر های او موافق نیستم، اما در مجموع دید گاه های او واقع بینانه است. از آن جمله در امور بین المللی ،همین طوربرخی مسائل اجتماعی. در همین مصاحبه از پوتین در باره سفر به ایران سئوال شد که او گفت: من با کمال میل از چنین سفری استقبال می کنم.