-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

تکراراشتباه عراق، درافغانستان

لغزش درانتخابات افغانستان، مشکل بزرگی ایجاد خواهد کرد.

تعدادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد بیانات اخیر صدر اعظم بریتانیا  دیود کامرون که گفت ماموریت در افغانستان تکمیل شده است، مطالبی را به نشر رسانده اند.

روزنامهء اندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می  نویسد، ده ها هزار نفر در افغانستان کشته شدند، میلیاردها دالر به مصرف رسیده،  اما سوال اینجاست که آیا افغانستان بهتر از آن چیزی است که بود؟

به نوشتهء روزنامه شاید سخنان صدر اعظم بریتانیا به این مربوط شود که در آغاز  جنگ در سال 2001 افغانستان مرکز القاعده به شمار می رفت و حکومت این کشور هم از حامیان القاعد بود و حالا کشته شدن رهبر القاعده در پاکستان نشان داد که دیگر این گروه در افغانستان مرکزیت ندارد و طالبان هم از صحنه حکومتداری خارج شده اند.

روزنامه می افزاید در طول 12 سال  زنان افغان که در وقت طالبان از درس و کار محروم بودند،  دوباره توانستند به صحنه ظاهر شوند و اکنون ملیون ها زن و دختر به تعلیم و کار مشغول اند. علاوه بر آن در طول سالهای گذشته ملیاردها دالر  در افغانستان سرمایه گذاری شده  که چرخ اقتصاد این کشور را به دوران آورده است . در سال 2010  کمک های خارجی 97  فیصد  درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می داد.

اما روزنامه می افزاید، چه ضمانت وجود دارد که با خروج قوای بین المللی بازهم این دست آوردها حفظ شوند و حقوق  زنان و بهبود اقتصادی این کشور از دست نرود.

به نوشته اندیپندنت وقتی که در مورد آینده هیچنوع اطمینان وجود ندارد چه گونه می توان  ماموریت را تکمیل شده اعلان نمود.

دیگر روزنامه های چاپ بریتانیا از جمله تایمز و دیلی تلگراف هم این سخنان  صدر اعظم بریتانیا  را تا حدی بی اساس می خوانند. روزنامه تایمز می نویسد که آقای کامرون همانطوری که رییس جمهور سابق امریکا جورج دبلیو بوش  ماموریت عراق را تکمیل شده اعلان کرد، و می بینیم که در عراق چه حالت حکمفرماست، عین اشتباه را در رابطه افغانستان مرتکب می شود.

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا  در شماره اخیر خود نوشته است  اعلان پیروزی از سوی صدر اعظم بریتانیا با حقایقی که در افغانستان وجود دارد سازگار نیست و اگر پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  با لغزش روبرو شود افغانستان و ناتو  به یک مشکل بزرگ  دچار خواهند شد.

علاوه بر آن به نوشته روزنامه گاردین با وجود ادعا های پیهم در مورد توانایی اردو و پولیس ملی افغانستان هم اکنون هم این قوا با همکاری و کمک قوای امریکا و بریتانیا  نتوانسته اند در سرتاسر افغانستان امنیت و صلح را تامین کنند.  علاوه بر آن در مرکز ولایت هلمند جایی که قوای بریتانوی مستقراند، آن ها نتوانسته اند یک وظیفه اساسی یعنی  از بین بردن کشت کوکنار را بجا آورند.

پس این سوال هنوز حل نشده است که چگونه اردوی ملی افغانستان که از نگاه زبانی و قومی وحدت در آن وجود ندارد  و از نگاه تجهیزات  وسایل هم با نا رسایی های بزرگ روبرو می باشد، می تواند در آینده به تنهایی این مسوولیت را انجام بدهد.

به نوشته گاردین،  پیروزی که با قربانی  سربازان بریتانیا و دیگر کشورها در افغانستان بدست آمده به خطر روبرو می باشد.  روزنامه سوال می کند با موجودیت چنین خطرها و تهدیدات آیا سخنان صدر اعظم بریتانیا که وظیفه در افغانستان را تکمیل شده اعلان کرد، بجا می باشد؟