-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه

احتمال توافق امریکا وکابل برسر دکترزلمی «رسول»

حامد کرزی رئیس ولسی جرگه و فهیم قسیم  رئیس مشرانو جرگه

درتازه ترین اطلاعی غیر رسمی که «گزارشنامۀ افغانستان» دریافت کرده، نشانه هایی ازپیشرفت احتمالی در دور جدید مذاکرات میان دولت افغانستان و منابع امریکایی برسر امضای «پیمان امنیتی» به چشم می خورد. منبع گزارش می گوید که امریکایی ها ترجیح داده اند چانه زنی درباره ایجاد یک اجماع نظر درمورد دکترزلمی «رسول» نامزد اصلی حکومت به حیث رئیس جمهور آینده را در دستورکارقرار دهند.
درگزارش قید شده که امریکایی ها درمذاکرات قبلی، توافق روی نامزدی زلمی رسول درمسند ریاست جمهوری آینده را که ازسوی حامد کرزی مطرح شده بود، رد می کردند؛ اما با افزایش تنش بین کرزی وامریکا و یک دوره تهدید وتنش میان دو طرف، ظاهراً امریکایی ها نسبت به این موضوع یک اندازه نرمش نشان داده اند. جزئیات نرمش واین موعد زمانی چنین توافقی چقدر خواهد بود، هنوز روشن نیست.
منبع گزارش اضافه می کند که براساس طرحی که هم اکنون روی جزئیات آن مذاکرات اضافی درجریان است، پیش بینی شده است که درحکومت آینده تحت رهبری زلمی رسول، حامدکرزی به ریاست ولسی جرگه و فهیم قسیم به ریاست مشرانو جرگه وظایف جدیدی را برعهده داشته باشند. گفته شده است که درتشکیل حکومت آینده امریکا سعی دارد طالبان- گروه اصلی جنگنده علیه دولت وقوای بین المللی، تحت شرایطی معیین درچهارچوب یک تعامل سیاسی، دردولت آینده مشارکت داشته باشند.