-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۸, یکشنبه

از سفارت تا قاچاقبری

از خواندن این گزارش ها سر آدم به دوران می افتد!


آقای وزیر صاحب فعلا که بر کرسی وزارت خارجه تکیه زدهای باید در شناخت کارمندانش که در داخل و خارج کشور از خون این ملت معاش اخذ می کنند باید آگاه شود.

اکبر محمدی قبلا به صفت سکرتر 3 در قزاقستان بود. وی در این کشور دست به قاچاق انسان ها می زد. در بدل آن پول هنگفتی به دست می آورد.

در یکی از شب ها که ناوقت شب شده بود محمدی باچند تن از افراد راهی سفر می شوند، از بخت بد با پلیس گشت سر می خورند، زمانی که از آنها درخواست توقف می شود بی اعتنایی نموده باسرعت از نزد پلیس رد می شوند، در قسمت دیگر حادثه ترافیکی می نمایند، بعدا پلیس سوال و جواب را آغاز می کند. چشم شان به نمبر پلیت دیپلوماتیک می افتد اما محمدی با بسیار عذر و زاری پلیس را از رسمی شدن قضیه منصرف می کند و پلیس بادادن یاداشت به سفارت قضیه آن شب را به پایان می رساند.

اما کارش بیشتر و بیشتر رونق داشت...
محمدی بعدا به ازبکستان مقرر می شود، در آنجا بیشتر و بیشتر دست به کار می زند یعنی به قاچاق انسان.

بعد از مدتی در اکراین به صفت سکرتر اول و بعدا مستشار می شود.

در این دوره هم همین کار را ادامه می دهد، قبل از اینکه ختم وظیفه شود، خانم افغانستانی و فرزندانش را به کشور ناروی انتقال می دهد و خود راهی کشور می شود.
بعد از مدت 11ماه به حیث سفیر به اکراین مقرر می شود.

از اینکه قبلا شناخت کافی با قاچاقبران داشت سکر تر 3 قرغیزستان را خدمتی می خواهد و قونسل تعیین اش می کند و قونسل را بعد از 23 سال خدمت بیکار می سازد و یک خط از کشور قرغیزستان تا اکراین و اکراین تا پولند عملا فعالیت دارند.

در ضمن خیاشنه اش را آشپز و باجه اش دریور تعیین می کند و معاش هرکدام شان 1500 دالر منظور کرد.

باجه اش از کابل نیامده ولی وی پسر زن روسی اش را دریور خود ساخته و مرد بسیار عیاش وخوشگذران هم است.

در مورد مستشارش هم بد نیست اگر چند کلمه عرض شود، او هم در مسکو کار های سیاه می کرد، از مهاجرین پول می گرفت و اولادهای شان را شامل انستیتوت می کرد. او در بخش فرهنگی کار می کرد و از خلقی های دوره حفیظ الله امین است.

دوست محمد از الماتا


محمد امان امین رییس امور قونسلی همراه با معاونین شان، بخش قونسلی وزارت خارجه را شرکت توریستی کردند و همه روزه پاسپورت های خدمت را به فروش می رسانند و یاداشت سفارت روسیه هم که در دست رییس قونسلی این کمونیست خلقی می باشد.

سابقه نوکری GJB را دارد یک پاسپورت با همراه یاداشت به سفارت کشور های اروپایی تا 10 هزار دالر به فروش می رسد. به روسیه به 5 هزار دالر ترکیه 4 هزار دالر.

نمی دانم این ... ها چه زمانی افشا می شوند؟ همه روزه در ...

کارمندریاست آرشیف وزارت امور خارجه