-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

اظهارات ظاهر «طنین» وهم آهنگی کابل- ماسکو

تنش جاری درخصوص «پیمان امنیتی» به مرحله تیره تری وارد شد.


نمايندۀ افغانستان در ملل متحد، پس از یکماه از شروع کشاکش سیاسی بین رئیس جمهور کرزی وکاخ سفید، موضوع پیش شرط های «الحاقی» کرزی را که درپی تصویب متن پیمان از سوی لویه جرگه، به گونه ای مصرانه مطرح شد، به محضر شورای امنیت سازمان ملل متحد کشانید. دکترظاهر طنین بارديگر بر شرايط رييس جمهور حامد کرزى براى امضاى سند امنيتى تاکيد کرد؛ اما تصريح نمود که اين سند، در يک موقع مناسب به امضا خواهد رسيد.
ارجاع تحریک آمیز موضوع «پیمان» به شورای امنیت ملل  متحد، در شرایطی که  پیش نگاشت آن از سوی نماینده گان «لویه جرگه» مورد تأیید قرار گرفته، اقدامی متناقض است که هدف از آن گسترده ترکردن دایره فشار بر امریکاست.
اقدام حکومت کابل درکشانیدن بحران پیمان امنیتی به شورای امنیت ملل متحد پس ازآن صورت داده شد که معاون وزیر خارجه روسیه برای نخستین بار به گونه رسمی اظهار داشت که روسیه هیچ توصیه ای به مقامات افغان در مورد امضای پیمان امنیتی نکرده و افغانستان همانند یک کشور مستقل خود صلاحیت دارد تا براساس مصلحت و منافع خود درین زمینه تصمیم بگیرد.
این درحالی است که درسخنرانی روز نخست لویه جرگه مشورتی، آقای کرزی اظهار داشت که روسیه و چین از وی خواسته اند تا پیمان امنیتی با امریکا را به امضاء برساند. با ادامه بحران رابطه بین کابل و کاخ سفید، روسیه درتازه ترین موضع گیری خود، به آقای کرزی برای ادامه مقاومت وامتیاز گیری از امریکا چراغ سبز داده است.

حواله جنجال پیمان امنیتی به شورای امنیت ملل متحد که روسیه یکی از اعضای دایمی آن به شمار می رود؛ نوعی هم آهنگی اعلام ناشده بین کابل و مسکو می تواند باشد.