-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

کرزی: تمام شبکه های تلویزیونی افغانستان دراختیار امریکاست.

افشای این اظهارات از سوی منابع امنیتی ایران صورت گرفته است.از قول حامد کرزی نقل شده است که مجوز 200 تلویزیون خصوصی در افغانستان صادر شده است.

خبرگزاری عرش نیوز وابسته به منابع قدرت درتهران درتازه ترین گزارش خود نگاشته است: حامد کرزی در سفری که به تهران داشته است گفته ما در افغانستان مجوز 200 تلویزیون خصوصی را داده ایم اما تمام این شبکه ها در اختیار آمریکایی ها قرار گرفته و آنها در حال فرهنگ سازی برای ما هستند.
این اظهارات بدون شک دردیدارهای خود مانی وخصوصی برزبان رانده شده و تا کنون رسانه ای نشده بود. گروه اصحاب رسانه که ما رئیس جمهور همسفر بوده اند؛ از چنین اظهارات خبردار نبوده اند. نشر این خبر کنایه آمیز در واقع پوششی است بر فعالیت زنجیره ای رسانه های مختلف تحت نظارت وزارت اطلاعات ایران و سپاه قدس در افغانستان که نیازی به اثبات ندارد و همه سمت وسوی علنی تبلیغات آنان درضدیت با امریکا و گرامیداشت از حضرت آیت الله .... های ایران است.