-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

دجال متولد شد!


اخيرا کودکي در سرزمين هاي اشغالي متولد شده که صورتش شکل بسيار عجيبي دارد و يک چشم بيشتر ندارد.
تصوير اين کودک تازه متولد شده، طي دو روز گذشته به طور گسترده در فضاي مجازي جهان عرب منتشر شده و کاربراني که به انتشار اين تصوير کمک مي کنند، مدعي شده اند که او "دجال" است که در آخرالزمان متولد خواهد شد.