-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۲, جمعه

جان آلن: پیمان امنیتی بین دو ملت است وربطی به کرزی ندارد.

واشنگتن پست

روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان: "ضرب الاجل امضای موافقت امنیتی بین افغانستان و امریکا تغییر کرد" که در بخش آن می نویسد این خطر که اگر موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن تا ختم سال جاری میلادی توسط رییس جمهور کرزی امضا نشود، تمام قوای امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد، تا حدی رفع شده است زیرا اداره رییس جمهور اوباما یک اندازه نرمش نشان داده است.

روزنامه سخنان مقامات امریکا را اقباس آورده است که گفته اند این موافقتنامه اگر در اوایل ماه جنوری سال بعد هم امضا شود، مشکلی نخواهد داشت.

روزنامه همچنان از قول مقامات امریکایی که نخواسته اند به خاطر حساسیت موضوع نام های شان ذکر شود، می نویسد که گفته اند اداره رییس جمهور اوباما قسماً به خاطر اختلاف نظر در بین مقامات در مورد اینکه چه روشی با رییس جمهور کرزی پیش گرفته شود، ضرب الاجل نوی را برای امضای موافقت تعیین نکرده است.

اما به نوشته روزنامه یک تعدادی هنوز هم پافشاری می کنند که مهلت تعین شده قبلی برای امضای این موافقتنامه تغییر نکند؛ زیرا آنها می خواهند که بعد از 12 سال جنگ در افغانستان تمام قوای این کشور به وطن برگردند.

به نوشته روزنامه بعضی ها نظر دیگر دارند از جمله سابق قوماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان الن پیشنهاد کرده است که موافقتنامه نباید به رییس جمهور کرزی ارتباط داده شود، زیرا این پیمان بین مردم امریکا و مردم افغانستان به امضا میرسد و کرزی میتواند از آن خارج نگهداشته شود.

روزنامه واشنگتن پوست به یک موضوع دیگر هم اشاره می کند که وزیر دفاع این کشور چک هیگل گفته بود، خروج تمام قوا از افغانستان یک امکان مورد بحث می باشد، اما به نوشته روزنامه نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز گفته است که امریکا حتی به تصمیم در مورد خروج تمام قوا از افغانستان نزدیک هم نشده است.