-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

چهارمين حمله موشكي به اقامت سازمان مجاهدین خلق

موشك هايي با قدرت انفجاري 10 برابر بيشتر از  موشك هاي 107ميليمتري

در حمله موشكي پنجشنبه شب5ديماه به ليبرتي علاوه بر شليك دهها فروند موشك 107ميليمتري تقويت شده با خرج اضافي، از موشكهايي استفاده شده است كه قدرت انفجاري آن دست كم 10برابر بيشتر از موشكهاي 107ميليمتري است. قدرت تخريبي اين موشكها كه به طور ويژه براي چنين حملاتي ساخته شده به حدي است كه تي وال هاي بلند سه و نيم متري را به طور كامل خُرد كرده است.به همين خاطر آتش سوزيها و تخريب و انهدام ناشي از حمله موشكي شب گذشته بسيار گسترده تر از حملات قبلي است كه ليبرتي با موشكهاي 107ميليمتري هدف قرار مي گرفت. به منظور بالا بردن تلفات، درون اين موشك ها پر از ساچمه بود.

نقل و انتقال اين موشكها در يك منطقه نظامي و به طور كامل حفاظت شده، در مجاورت فرودگاه بين المللي بغداد بدون همكاري كامل ارگانهاي مختلف امنيتي كه توسط دفتر نخست وزيري هماهنگ مي‌شوند، امكان پذير نيست.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

6 دي 1392(27دسامبر2013)