-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۴, چهارشنبه

انتقالات ناتو از راه ایران

همکاری ایران با امریکا وناتو در افغانستان 

روزنامه والستریت ژورنال در شماره اخیر اش مطلبی را درمورد آنچه مقامات امریکایی، انتقالات غیر قانونی ناتو به افغانستان می دانند، به نشر رسانیده است.

به نوشته روزنامه، اداره امور تحقیقات جنایی پنتاگون در حال تحقیقات درمورد یکی از بزرگترین انتقالات نظامی امریکا به افغانستان است. این تحقیقات به دلیل اتهاماتی صورت می گیرد که براساس آن، یک شرکت انتقالاتی، انتقالات اش به افغانستان را از راه ایران انجام داده و به این وسیله، از قانون امریکا تخطی کرده است.

شرکت انتقالاتی انهم آف زی  که در دوبی و ویرجینیا مستقر می باشد در سال 2012 برنده یک قرار داد بیش از هشت میلیارد دالری انتقالات به افغانستان شد که این قرارداد، یکی از بزرگترین قرار دادها در جنگ 12 ساله امریکا درافغانستان بوده است.

ولی به نوشته والستریت ژورنال شرکت انهم آف زی از بندر عباس ایران و راه های مواصلاتی آن کشور برای انتقال فولاد، تراکتورها و دیگر وسایل ساختمانی به افغانستان جهت احداث ذخیره گاه های بزرگ و دیگر مراکز لوژیستکی، استفاده کرده است.

مقامات اداره اوباما گفته اند، انتقال اموال توسط شرکت انهم آف زی از راه ایران، شاید تخطی بوده باشد از قوانین امریکا مبنی بر منع معاملات تجارتی با واحد هایی که با ایران و شرکت های ایرانی معامله دارند.

شرکت انهم آف زی گفته است، در ماه سپتمبر امسال خودش به وزارت های خزاین و تجارت امریکا خبر داده بود که بعضی انتقالات اش به افغانستان توسط قراردادی های خارجی،  از راه بندر عباس صورت گرفته است.

در همان وقت شرکت انهم آف زی گفته بود بررسی های داخلی را انجام می دهد تا ببیند که این انتقالات به شکل قانونی صورت می گیرد و از قوانین امریکا تخطی نمی کند. انهم آف زی به روز دوشنبه گفت، بررسی هایشان ادامه دارد.