-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۸, یکشنبه

امکان ایجاد دولت مشترک طالبان ومجاهدین

 فعالیت های دپلوماتیک به مرحله پس از حامد کرزی متمرکز است.


اطلاعاتی غیر رسمی از تلاش امریکا وانگلیس برای ایجاد یک حکومت ائتلافی میان طالبان و اردوگاه جهادی در دست است.
تلاش ها درچند سال اخیر که سرانجام به کوچکتر شدن نفوذ تشکیلاتی یک جانبۀ جهادی ها در حکومت و دولت بیانجامد، تا اندازه زیادی نتیجه داده و سران محافظه کار جهادی نیز از ایدۀ قبضه کردن قدرت به شیوه دوازده سال اخیر، منصرف شده اند. اکنون تمام عملیات دپلوماتیک به سوی مرحله ای پس از حامد کرزی معطوف شده و با نزدیک شدن موعد انتخابات سوم، سرعت یافته است. تیم کوچک آقای کرزی اکنون به چالش اصلی برای اجرایی شدن پروسه حضور طالبان درقدرت آینده، تبدیل شده است. منابع انگلیس وامریکا درمورد ورود گروه طالبان به صحنه قدرت در حکومت آینده اجماع کامل دارند و این پروسه از حمایت قاطع پاکستان وهمچنان پشتیبانی «مشروط» ایران نیز برخوردار است.
موضع گیری مثبت رهبران وابسته به تنظیم های جهادی در مسأله «پیمان امنیتی» گرایش امریکا را مجدداً نسبت به آنها تا اندازه ای افزایش بخشیده و قرار است حکومت مشترک بین طالبان و جهادی ها به وجود آید که درآن، حفظ وتقویت دست آورد های 12 ساله به شمول آزادی بیان، حقوق زنان، بازار آزاد ونهاد های مدنی ضمانت شده باشد. تماس رهبران جهادی به خصوص استاد سیاف با امریکایی ها به طور منظم جریان دارد و دکتر عبدالله یگانه نیرویی است که امریکا می تواند به وسیله آن، هرگونه تلاش کرزی برای ماندن درقدرت را خنثی کند. درگرماگرم بازی، «تیم ویژه» از طریق کمیسیون دولتی شکایات انتخاباتی اعلام کرده که هفت تن از کاندیدا ها یا معاونان آنها متهم به «جنایات جنگی» اند. دولت قصد دارد ازین طریق جنرال دوستم ومحمد محقق را که بازوان رقبای خود تلقی می کند؛ پیشاپیش طبق قانونی که خود وضع کرده، خلع صلاحیت اعلام کند. این اقدام خطر تقلب سراسری دولتی درانتخابات را افزایش داده و به نوبه خود می تواند به اعتراضات بسیار جدی نیروهای مخالف منجر شود.
درهمین حال، کمپاین مستقل به حمایت جامعه جهانی تحت نام «نظرسنجی» های انتخاباتی که درآن دکترعبدالله و دکتراشرف غنی را درصدر جایگاه های اول ودوم معرفی می کنند؛ به منظور بی اثرسازی تلاش های «تیم ویژه» برای فتح دو باره قدرت است. این نظر سنجی ها افکار عامه را برای پیروزی حتمی دکترعبدالله و اشرف غنی طوری آماده می کنند که درمراحل نهایی هرنوع نتیجه ای غیر ازین، باعث یک قیام عمومی خواهد شد. این نظر سنجی ها بسیار دقیق هماهنگ شده و از نظرتبلیغاتی سه ماه مانده به روز برگزاری انتخابات، کمر تیم ویژه در ارگ را درهم شکسته است.
دکترعبدالله و جنرال دوستم درآرایش جدید همگرایی با طالبان درترکیب دولت آینده از حمایت غرب بهره مند اند وانزوای «تیم ویژه» درحال کامل شدن است. جناح طالبان مستقر در ترکیه که به طالبان «میانه رو» معروف اند؛ مذاکرات خود را به طور دوام دار با امریکایی ها و انگلیس ها ادامه داده اند. کرزی درپنج سال اخیر، برنامه تضعیف گروه های عمده جهادی به رهبری جمیعت اسلامی را برهم زده و غرب راهی جز این ندارد که طالبان وضد طالبان را این بار، دریک حکومت مشترک دورهم بیاورد. این ترکیب درواقع تهیه یک نوع «سالاد» سیاسی است که بازهم سرنوشت کشور را تا مدت های معلوم در دایره تنش های همیشه موجود بین گروه های متخاصم نگه خواهد داشت.
ازهمین اکنون تلاش ها برای نزدیکی بین طیف جهادی ها به رهبری دکترعبدالله و استاد سیاف به طورجدی شروع شده است. اگر پروژه داخل شدن طالبان به جریان انتخابات وحکومت سازی عملی شود، امکان آن وجود دارد که انتخابات تا طی مراحل این پروسه به تعویق بیفتد.