-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

توافقنامه شرم آور اروپا با ترکیه در مورد پناهجویان

محمود منجم زاده


توافقنامه ای در مورد روادید اتباع ترکیه بدون ویزا به کشورهای اتحادیه اروپا یک نقطه عطفی برای شهروندان به خصوص تجار ترکیه به اتحادیه اروپا، ولی این برای اتحادیه اروپا شرم آور است که با دادن این باج برای ترکیه می خواهد راه را برای برگشت مهاجران غیر قانونی که از طریق ترکیه به اروپا آمده اند هموار سازد.

روادید اتباع ترکیه بدون ویزا به اتحادیه اروپا از سال 2017 به مرحله اجرا در خواهد آمد ولی اینکه برگشت اجباری پناهجویانی که از طریق ترکیه به اروپا امده اند، از چه زمانی به اجرا در آمد معلوم نیست؟

روزنامه (برلینرسیتونگ) مورخ روز چهارشنبه 18 دسامبر نوشته است با این توافقننامه تاریخی که با ترکیه صورت گرفته است برای اتحادیه اروپا شرم آور است، بدین وسیله می خواهد راه را برای برگشت پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه باز نماید.

بروکسل می خواهد با پرداخت هزینه بسیار زیاد به ترکیه آن کشور را وادار سازد پناهجویانی که از خاک ترکیه خود را به اروپا رسانده اند مجددا به آن کشور باز گرداند.

امضای این توافقنامه بین اتحادیه اروپا و ترکیه، پناهجویان بیشتری را برای رسیدن به اروپا از راه های بسیار خطرناکتری مانند دریای مدیترانه ترغیب می کند.

محمود منجم زاده