-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۸, پنجشنبه

از کمالات حکومت به بن بست خوردۀ «امام زمان»

شرایطی شده که همهفکر کنند"شنُود" میشوند.

نگاه کنید به دولت و استانداران و آن را مقایسه کنید با آنچه قبلا بود.  روی هم رفته تحولی ایجاد شده است. در دوره گذشته خیلی به افراد ستم شد. به اتهامات مختلف از زندگی ساقط شدند، مورد تنگنا قرار گرفتند، در کار و کاسبی شان مشکل ایجاد شد، حبس و حصر شدند. جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس کنند تحت شنود شدید هستند. از خودم شروع کنم. ای کاش شنود می‌شد و آنچه بود، همان طور منتقل می شد به جاهای دیگر.  همین مساله رفع حصر و آزادی ها که دوستان گفتند و امروز خیلی از آن صحبت می شود؛ آیا دولت می تواند مستقلا ومستقیما چنین کند؟ در این که دلش میخواسته و تلاش هم کرده تردیدی نداریم ولی بالاخره مملکت است، عدم تداخل قوا باید باشد. به خصوص دولت قانون گرائی که می خواهد تداخل نکند. ما معتقد به باز شدن فضا و نزدیک شدن دلها به یکدیگر هستيم تا همه با اشتیاق در خدمت نظام و انقلاب باشند، این به نفع همه است و مطمئنا باز شدن فضا و رفع محدودیت ها و مسائل دیگر به نفع همه است و باید سعی کنیم این مسئله بصورتی که راضی کننده برای همه اطراف قضیه باشد انجام بگیرد.