-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۸, پنجشنبه

دیدار سری صلاح الدین ربانی با مقامات امریکایی

 امریکا احتمالاً باردیگر به وسیله متحدان خود درشمال، وضعیت را کنترول می کند.

مارى هارف معاون وزارت خارجۀ امريکا اظهار داشت که صلاح الدين ربانى ديروز سه شنبه با مقامات وزارت خارجه و جيمز دوبينز نمايندۀ خاص امريکا براى افغانستان و پاکستان ديدار کرده است. در خبرها آمده است که ملاقات های دیگری در سطح مقامات بلند پایه امریکایی با آقای ربانی برنامه ریزی شده است. ربانى گفته است که ديروز در نشست ويژه کميته تعزيرات شوراى امنيت سازمان ملل متحد سخنرانی کرده است. تقابل بین کرزی و«تیم ویژه» باعث شگوفایی بخت سیاسی صلاح الدین جوان شده است. اگر درگرایش مارشال فهیم به عنوان ضمیمه دایمی تندروی های کرزی تغییر حاصل نشده باشد؛ فرازآیی صلاح الدین زمینه را برای چهره نمایی قدرتمدارانه و مستقل وی دربرابر فهیم مساعد خواهد کرد. بازکردن حساب روی صلاح الدین، خطر اساسی را متوجه فهیم می سازد. فهیم از نظر روانی قدم به قدم در برابر درخشش صلاح الدین عقب خواهد نشست.
 موضوع سفر ناگهانی صلاح الدین ربانی فاش نشده؛ اما این دیدار در اوج تنش بین «تیم ویژۀ» حکومت افغانستان با مقامات کاخ سفید انجام گرفته است. از سوی دیگر اختلاف نظر شدید بین جناح های حکومت به خصوص «ائتلاف شمال» با گروه «ویژۀ» در باره پیمان امنیتی بروز کرده است. امریکاییان مجبور شده اند مذاکرات وتماس شان با رهبران وجناح های وابسته به «جنبش مقاومت» را از سر گیرند. به نظرمی رسد امریکاییان تلاشهای جدیدی را به هدف «دور زدن» تیم کوچک به رهبری آقای کرزی دربحث «پیمان امنیتی» روی دست گرفته اند. این دیدار، که در سطح بالا انجام گرفته، باحضور نماینده گان سازمان ملل متحد انجام یافته است. این تازه ترین مورد از تمرکز مقامات واشنگتن برموقعیت سیاسی صلاح الدین «ربانی» درمقام وارث سیاسی استاد ربانی فقید است.
 همزمان با این تحول، کاخ سفید باردیگر اعلام کرد که برای امضای پیمان امنیتی انتظار بیشتری را تحمل نخواهد کرد. «تیم ویژۀ» ارگ بعد از بستن پنجره مباحث برسر پیمان امنیتی اکنون تمام تلاش ها را به هدف مدیریت سراسری انتخابات و برقرار تماس با قدرت های منطقه ای از جمله ایران و روسیه متمرکز کرده است. توجه امریکاییان به صلاح الدین ربانی بی تردید با برنامه جدید امریکا درامر کنترول وضعیت در افغانستان پیوند دارد و این رویداد، شکاف داخلی در حکومت افغانستان را بیشتر ساخته و بربی اعتمادی های جاری خواهد افزود.