-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۹, جمعه

پاره يی از شرايط ايران برای حمايت از نوری المالکی در انتخابات

تشکيل يک مرکز نيروی تروريستی قدس در نزديکی کمپ مجاهدین خلق دربغداد 

هم چنانکه مقاومت ايران پيش از اين اعلام کرده، هدف اصلی مالکی در جريان سفر به تهران، جلب حمايت تمام عيار رژيم آخوندی از سومين دور نخست وزيری اش بود. حمايت رژيم ايران، برای مالکی، به ويژه پس از شکست فضاحت بار سفرش به آمريکا از اهميت مضاعفی برخوردار است.
بر اساس گزارشهای جديدی که از درون رژيم ايران به دست مقاومت ايران رسيده است، مالکی در جريان اين سفر با همه شرايط رژيم ايران برای حمايت از دور سوم نخست وزيری اش موافقت کرده و تعهدات بيشتری را برای خدمت به فاشيسم دينی حاکم بر ايران، پذيرفته است. برخی از اين شرايط عبارتند از:
1- آزادی عمل کامل اطلاعات و نيروی قدس در عراق برای فعاليتهای اطلاعاتی و شناسايی و جاسوسی عليه مجاهدان ليبرتی
2- ارائه گزارشهای مستمر و منظم از وضعيت ليبرتی توسط مأموران استخبارات و کميته سرکوب در نخست وزيری عراق، به سفارت رژيم آخوندی در بغداد
3- تشکيل يک مقر نيروی قدس در نزديکی ليبرتی و ارائه گزارشهای روزانه از تحرکات و اطلاعات مربوط به مجاهدين به اين پايگاه
4- تشديد فشار و اقدامهای سرکوبگرانه نيروهای عراقی عليه مجاهدين در ليبرتي
5- فشار به سفارت آمريکا و کشورهای اروپايی از سوی عراق برای اخراج مجاهدين
6- ايجاد يک کميته مشترک امنيت ملی توسط رژيم ايران و دولت عراق، متشکل از وزارت خارجه ها و سفارتخانه ها و دستگاههای امنيتی دو کشور جهت تسريع در اخراج مجاهدين
7- در نظر گرفتن همه نظرها و منافع رژيم ايران در کابينه بعدی و دست بالا داشتن نيروها و افراد وابسته به رژيم ايران در اين کابينه
8- شرکت نکردن عراق در هيچ ائـتلافی عليه بشار اسد يا در هيچ ائـتلافی در حمايت از اپوزيسيون سوريه و همسويی نداشتن با مواضع عربستان سعودی يا قطر در مسائل منطقه
9- آزادی عمل کامل رژيم ايران برای ارسال سلاح و نيرو به سوريه و ايجاد نکردن هيچ مانعی از سوی عراق؛ حمايت دولت عراق از رژيم اسد و انهدام مراکز ارتش آزاديبخش سوريه در مناطق نزديک به مرز عراق
10- آزادی عمل کامل نيروی ترويستی قدس در خاک عراق، شامل آزادی کامل در رفت و آمد و نقل و انتقالات نيرو و سلاح
11- اولويت دادن به سپاه پاسداران در پروژه های اصلی اقتصادی در عراق12- ادامه و گسترش ارائه تسهيلات و امکانات برای رژيم ايران به منظور دور زدن تحريمهای بين المللی به ويژه تحريمهای نفتی و بانکی و واردات اقلام مهم
 
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
29آذر1392 (20دسامبر2013)