-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

سلطنت مافیا در ترکیه

87 میلیارد "یورو"پول ایران در ترکیه شسته شده!

روزنامه "رادیکال" ترکیه نوشت که پسر ارودغان برای بازجوئی در ارتباط با پرونده فساد مالی در دولت ترکیه به دادستانی احضار شد. وی «بلال اردوغان»، نام دارد. در این احضاریه آمده است که بلال  «به‌عنوان فردی مظنون در دست ‌داشتن در فساد مالی» باید تا دوم ژانویه، خود را برای بازپرسی معرفی کند و در غیراین صورت بر اساس ماده۱۴۶بند۵۲۷۱ قانون کیفری قرار بازداشت او صادر خواهد شد.
این در حالی که "رضا ضراب" یکی از متهمان پرونده فساد ترکیه با بابک رنجانی از متهمین پرونده قطور فساد در ماجرای دور زدن تحریم ها در دوران احمدی نژاد ارتباط داشته و حتی زنجانی را رئیس خود معرفی کرده است. این احتمال که در ادامه تحقیقات پیرامون پرونده فساد در دولت ترکیه علاوه بر رضاضراب به بابک زنجانی هم رسیده و در ادامه آن نام ایرانی های دیگری پیش کشیده شود وجود دارد. پیگیری فساد اقتصادی در دولت ترکیه که رضا ضراب و بابک زنجانی نیر در آن دست داشته و در واقع آنها بوده اند که برای پولشوئی سبیل مقامات دولت ترکیه را چرب کرده اند تا اینجا به مبلیغ 87 میلیارد یورو رسیده است. فراتر از یکصد میلیارد دلار! و این گوشه ای از غارتی است که بهانه دور زدن تحریم ها و منتقل کردن پول فروش نفت ایران به کشور نصیب بزرگترین شبکه مافیای پولی ایران در طول 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد شده است. مافیائی که بدون حمایت فرماندهان سپاه پاسداران و ستاد مشترک نیروهای مسلح امکان حیات نداشته است. حتی لحظه ای نمی توان تردید داشت که دولت روحانی که حالا سوار ماشین دولتی است، حالا بسیار مطلع تر از هفته های نخست آغاز ریاست جمهوری روحانی از جزئیات غارت ملی 8 سال دوران احمدی نژاد اطلاع دارد و هدف از آن بخشنامه ای که بصورت دستور برای معاون اول روحانی "اسحاق جهانگیری"، خاتمه بخشیدن به پنهانکاری و در فشار گذاشتن قوه قضائیه و مجلس برای رسیدگی همه جانبه به این فساد است.