-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبه

پيام خانم مريم رجوی بمناسبت ميلاد مسيح و سال۲۰۱۴

در آستانه کريسمس و سال نو، ديکتاتوری آخوندی، دستگيری و آزار مسيحيان ايران را شدت بخشيده است.

هموطنان مسيحی، حاميان مقاومت مردم ايران در سراسر جهان، پيروان ارجمند عيسی بن مريم! 
ميلاد خجسته عيسی مسيح، پيام آور رحمت و آزادی و آغاز سال نو را تبريک می گويم. باشد که سال 2014 برای مردم منطقه و مردم جهان، سال صلح، همبستگی و بهروزی، و برای مردم ايران، سال آزادی و دموکراسی باشد. کريسمس روز شادی و اميد برای بشريت در زنجير است؛ روز بشارت بزرگ، برای رهايی انسان. زيرا که در آن، کسی چشم به جهان گشوده که، به قول قرآن، می گفت: «هر جا که باشم برکت و شرف مردمان خواهم بود».آری مسيح، برای شکستن غل و زنجيرها و برای بيداری و بينايی انسان و حيات حقيقی او برانگيخته شد.اين بشارت رهايی اما بهايی سنگين را می طلبيد که مريم عذرا با روی گشاده آن را به جان خريد. از اين رو چنان که در قرآن آمده است: «فرشتگان گفتند: ای مريم! خداوند تو را به کلمه خويش که نامش مسيح، عيسی بن مريم است، بشارت می دهد».و چنان که در انجيل آمده است، مريم عذرا می گفت: «از اين پس، همه نسلها خجسته ام خواهند خواند» (1) پس در روز ميلاد مسيح، پايداری بزرگ زنی را تقديس می کنيم که الهام بخش رهايی نوع انسان، و به ويژه زنان است. و با نيايش مسيحيان جهان همراه می شويم که: سلام بر تو ای مريم ! خداوند با توست . فرخنده هستی تو در ميان زنان . و فرخنده است عيسی ، ثمرۀ تو.
هموطنان عزيز! 

در آستانه کريسمس و سال نو، ديکتاتوری آخوندی، دستگيری و آزار مسيحيان ايران را شدت بخشيده است. شماری از کشيشان به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی»، توسط رژيم محاکمه می شوند. رهبران کليساها يا زندانی می شوند يا تحت کنترل و انواع محدوديتها قرار می گيرند. سال گذشته در همين ايام، 50تن از مسيحيان صرفاً به خاطر برگزاری مراسم ميلاد مسيح، بازداشت شدند.
مواضع و رفتار آخوندهای حاکم، نه با فرهنگ و تاريخ و سنت ايران و نه با آموزه های اسلام حقيقی، کمترين سنخيتی ندارد. زيرا در قرآن تأکيد شده، که ما ميان هيچ يک از پيامبران، فرق نمی گذاريم.
بر همين اساس، ما «مسيح را نيز پيامبر خود می دانيم و راه موسی را از محمد جدا نمی کنيم» و پيروان آنها را خواهران و برادران خود می دانيم. در روز ميلاد مسيح، پايداری و رنج پرشکوه عيسی بن مريم را ستايش می کنيم که برای فرزند انسان، راه گشود، به او راه و رسم فداکاری آموخت و گفت: «هيچ عشقی بزرگتر از اين نيست که برای ديگران زندگی خود را بپردازيم». و پيام او را به ياد می آوريم که گفت: «تا پای جان، وفادار باش که من تاج حيات را به تو خواهم بخشيد». با تأسی به اوست که مجاهدين و رزم آوران آزادی، سالهاست صليب بر دوش، راه جانبازی و فداکاری را برای آزادی مردم ايران در پيش گرفته اند. مقاومت ايران، سرفراز و شادمان است که در سالی که رو به پايان است، در رويارويی با بدترين دشمنان خدا و خلق، با تمام توش و توان، ايستادگی کرده است.در اين رويارويی، ده ها تن از مجاهدان و رزمندگان آزادی يا با دستهای بسته، تيرخلاص خورده يا هدف موشک و خمپاره قرار گرفته، يا به چوبه های دار سپرده شدند.هم چنين در همين سال، بيش از 950تن از اعضای اين مقاومت از زندان ليبرتی تا ژنو و برلين و رم و ملبورن و استکهلم و لندن و اتاوا و واشنگتن به اعتصاب غذايی دست زدند که تا آستانه کريسمس به مدت 108روز ادامه يافت.
در آخرين هفته های سال جاری و در آستانه کريسمس دادگاه اسپانيا با رأی شجاعانه خود، يک قدم اساسی در اين راستا برداشت که مسئولان جنايت عليه بشريت در اشرف را به پای عدالت بکشاند.
اين بشارتی بود بر اين که وجدان بشريت معاصر، نسبت به درد و رنج همنوعان خود، بی تفاوت نيست و عدالت سرانجام بر ظلم و بی عدالتی چيره می شود. 
به مناسبت کريسمس و آغاز سال نو، از حمايت و همبستگی همه اسقفها، رهبران کليساها و مسيحيان بزرگوار در اين سال از مجاهدان آزادی در اشرف و ليبرتی و از مردم تحت ستم ايران و زندانيان سياسی در ايران، سپاسگزاری می کنم و از آنها می خواهم در ايام مبارک ميلاد مسيح، برای آزادی 7 گروگان اشرفی و برای آزادی همه زندانيان در ايران و برای مسيحيان ايران و کشورهای منطقه که در رنج و سختي اند، دعا کنند. باشد که در ايران دموکراتيک فردا، در يک جمهوری بر پايه جدايی دين و دولت، هم چنان که در برنامه شورای ملی مقاومت آمده است، همه مردم ايران ـ با هر مذهب و عقيده يی ـ در آزادی و صلح و مسالمت و بدون هرگونه تبعيض در مقابل قانون زندگی کنند.باشد که رحمت و برکت عيسی بن مريم، زندگانی مردم ايران را در بر بگيرد. سلام بر عيسی مسيح! سلام بر مريم عذرا!