-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۴, یکشنبه

به خاطر یک بوسه

تفاوت برخورد با «قانون» درافغانستان وامریکا
درین شب ها وروزها که جهالت وبی فرهنگی دربرخورد با زن ها و کودکان درافغانستان بیداد می کند؛ خواندن این گزارش، مرا سخت تکان داد.
اینتر ییلتون، کودکی شش ساله، به اتهام اذیت و آزار جنسی به طور موقت از مدرسه اخراج شد. گناه او بوسیدن دست یکی از دختران همکلاسی اش علیرغم میل این دختر بود.

این ماجرا جنجال بسیاری در ایالات متحده ایجاد کرد، برخی مجازات کودک را تایید کرده و برخی با او همدردی کردند.

بوسیدن دست دختر همکلاسی علیرغم میل او، ممکن است هزینه بالایی در ایالات متحده داشته باشد؛ این همان اتفاقی است که برای اینتر ییلتون کودک ۶ سال افتاد. او اوایل هفته گذشته از مدسه خود در شهر ''کانو سیتی''‌واقع در ایالت کولورادو به اتهام آزار و اذیت جنسی همکلاسی اش به دلیل بوسیدن دست او علیرغم میلش، اخراج شد.

اداره مدرسه به این اقدام بسنده نکرد بلکه تصمیم گرفت که این اتهام را در پرونده تحصیلی این کودک نیز درج کند؛ پرونده ای که در طول عمر همراهش خواهد بود و برای کارهای زیادی که می خواهد انجام دهد، به آن مراجعه خواهد شد.

این ماجرا جنجال زیادی به ویژه در ایالت کولورادو آفرید.

ماجرا هنگامی روی داد که دو کودک در کلاس موسیقی در حال بازی بودند. اینتر ییلتون دست همکلاسی دختر خود را علیرغم میلش بوسید. بلافاصله دیگر همکلاسی ها ماجرا را به معلمشان گفتند که معلم نیز گزارش این اتفاق را به اداره مدرسه داد.

مادر اینتر ییلتون بسیار از مجازات فرزندش ناراحت شد و به رسانه های آمریکایی گفت چنین رخدادی را باور ندارد. او افزود: ''یک موسسه تربیتی چگونه می تواند به این حد از سختگیری با کودکان برسد. فرزندم تنها ۶ سال سن دارد.''

او ادامه داد که دو کودک دوست بودند و در کلاس درس نقش عاشق را بازی می کردند.

این سخنان را مادر دختر نپذیرفت و از متهم شدن اینتر ییلتون به آزار و اذیت جنسی، ابراز خورسندی کرد چرا که به گفته او، پیش از آن نیز دخترش را علیرغم میلش بوسیده بود.

با توجه به بحث و جدل هایی که این ماجرا در کشوری که در زمینه آزار جنسی سخت گیر است بر انگیخت، اداره مدرسه تصمیم گرفت اتهام آزار و اذیت جنسی را از پرونده کودک حذف کند و تنها به نوشتن ''رفتار بد'' بسنده کند و پس از دو روز اخراج، به او اجازه بازگشت به مدرسه را بدهد.