-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۴, یکشنبه

عشق اناری است که از درخت سیب میروید

شعری دلپذیراز شاعر«شش جهتی»، دکترسمیع «حامد»

چنان زیبا عاشق میشوم
که دلم میشود خود را صمیمانه دشنام دهم

کوه های کابل پیانو میشوند
و شاخه ها ویلُن

چنان مینوازم خود را که زمین لرزه میشود

تکسی ران ها قصه ام را به مسافران میگویند
و مسافران بی آنکه بدانند طرف کیست
چنان عاشق میشوند
که موبایل خود را فراموش میکنند

چنان زیبا عاشق میشوم که پاییز مرا الگو میگیرد

برای دیوانه گی

و نمیداند: آدم دیوانه که نیست تا عاشق شود

عشق اناری است که از درخت سیب میروید

و سیبی که از گندمزار

چنان زیبا عاشق میشوم که هر روز تو-شنبه است

و تو که زیباترینی 

ماه را برای من میبوسی