-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۳, دوشنبه

تغییر 180 درجه ای موضع حزب اسلامی


به نظرمیرسد قدرت های منطقه ای وجهانی روی یک اجندای جدید قدرت درافغانستان به اجماع نزدیک میشوند.


حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیاردریک اقدام ناگهانی، از برگزاری انتخابات حمایت خود را اعلام کرد.
غیرت بهیر سخنگوی این حزب در تماسی تلفنی با بی‌بی‌سی گفت: به همه منسوبین و متعهدین حزب اسلامی هدایت (دستور) داده شده که در انتخابات آینده نقش بارزی داشته باشند.
این مرحله اول دستور است وهنوز گفته نشده است که رأی خود را به صندوق چه کسی واریز کنند. باید منتظر بود که بخش بعدی دستور حکمتیار چه خواهد بود که درآن صورت، معادلۀ انتخابات ومحاسبه های نامزد های دولتی به چالش کشیده خواهد شد. براساس نامه‌ای که در آن دستور به اعضای حزب اسلامی اعلام شده، گلبدین حکمتیار گفته است: "کارت رأی بگیرید و در انتخابات شوراهای ولایتی شرکت کنید. نامزدهایی را انتخاب کنید که یا منسوب به حزب اسلامی باشند یا در مورد حزب نظر مثبت داشته باشند و از پیروزی نامزدهای بد جلوگیری کنید."
این سفارش در نگاه اول، کمر قطب الدین هلال را بسته می کند و چانس معاون دکترعبدالله انجنیرمحمد خان را به مراتب کمرنگ می سازد. تا جایی که اطلاعات ثقه میرسانند، انجنیروحیدالله «سباوون» وعبدالهادی «ارغندیوال» ازحکمتیار به شدت حساب میبرند و ازنزدیک شدن وی درمعامله، هراسناک اند.
غیرت بهیر ضمن تاکید براین که این حزب اصولا به انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه باور دارد، گفت که "امید ما این است که انتخابات آینده شفاف، آزاد و عادلانه باشد."
 آقای بهیر گفت: "شما منتظر فیصله(تصمیم) نهایی اسلامی افغانستان باشید."
به نظرمیرسد که مذاکرات پس پرده با حضور جامعه جهانی وهمچنان کشورهای منطقه شامل ایران، پاکستان، عربستان وترکیه برسر چه گونه گی ساختار حکومت آینده درافغانستان نخستین نتایج خود را این گونه آشکار می کند. احتمال آن وجود دارد که ظرف هفته ها یا روزهای آینده از آدرس طالبان درپاکستان یا مراکز آنان درترکیه نیز درهمین رابطه واکنش های غیرمنتظره ای به گوش برسد. حزب اسلامی درردیف «تنظیم» های جهادی، از نظر نفوذ و داشتن پایگاه هواداران درشمال وجنوب، به خصوص ولایت پروان- کاپیسا، بغلان و تخار، یگانه و بزرگترین رقیب جمیعت اسلامی به شمار میرود؛ با این تفاوت که جمیعت همراه با دیگر متحدان خردو ریز سیاسی، ظرف بیست سال اخیر درپله های مختلف قدرت سیاسی قرار داشته؛ اما حزب اسلامی درموضع مخالفت با رژیم ها و حکومت ها پای فشرده است. علت انزوای همیشگی حزب اسلامی دربحث قدرت این است که پا به پای تحولات اجتماعی و ضرورت های زمان حرکت نکرده و شخص حکمتیار، درعرصۀ سیاسی هیچ ابتکار و تعامل نرم وواقعبینانه از خود نشان نداده و بنیاد شکست های وی، نا شکیبایی وشتابزده گی درگفتار و تصمیم گیری های کانکریتی بوده است.
وارد شدن حزب اسلامی به صحنۀ قدرت، اگر با پشتوانۀ منطقه ای وجهانی صورت گیرد، همان طوری که بارها گفته ام، سبب محدودیت ساحه نفوذ سیاسی یک جانبۀ جمیعت اسلامی و کاهش اقتدار آن دردستگاه دولت خواهد شد. کرزی در واقع سرنشین موتر زره جمیعت اسلامی است. سران غربی به خصوص امریکا دربحران آفرینی بی سابقه از سوی دولت کابل (که جمیعت اسلامی ارکان کلیدی آن به شمار می رود) علیه انتظارات مردم وجهان و به بن کشیدن امضای پیمان امنیتی، به شدت ناراضی اند و مدتی به اینسو روی یک برنامه متوازن ایجاد قدرت سرگرم رایزنی های جدی وکارسازبوده اند.