-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۴, سه‌شنبه

گفتار معکوس حزب اسلامی

دقیقاً مشخص نیست که درمذاکرات چه چیزی جریان دارد.


اخبار ایکسپرس تربیون پاکستان در یازدهم جنوری یعنی سه روز پیش گزارشی را نشر کرده بود که بر اساس آن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از اعضا و هواداران حزب اش خواسته تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورا های ولایتی شرکت کنند.

در این گزارش به نقل از گلبدین حکمتیار نوشته شده بود:
« کارت رای دهی بگیرید و در انتخابات شورا های ولایتی شرکت کنید. نامزد های را انتخاب کنید که یا منسوب به حزب اسلامی باشند و یا در مورد حزب نظر مثبت داشته باشند.»
اما این اظهارات از طریق بی بی سی فارسی منتشر شده است. بی بی سی درگیرش ونشر خبر روش قانونمند ومسئولانه دارد.
غیرت بهیر سخنگو و مسوول امور سیاسی این حزب در صحبت با رادیو آزادی شعبه پشاور در مورد این بیان گلبدین حکمتیار گفت:

« این یک گزارش کهنه است و کدام تازگی ندارد. تقریباً از سه ماه قبل است. در رابطه به شرکت در انتخابات، حزب اسلامی تا هنوز فیصله نهایی نکرده است. ما وضعیت را بیشتر بررسی خواهیم کرد و بر اساس آن تصمیم نهایی خواهیم گرفت تا هنوز هیچ تصمیمی از سوی حزب ما گرفته نشده است.»
این اظهارات غیرت بهیر انکار بیهوده است. صدای وی درگفت وگو با بی بی سیه به روز دوشنبه ضبط است. مشکل فنی شاید درقبولاندن شرایط حزب اسلامی بر طرف های معامله پیش آمده است.