-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

امریکا: باید پای رئیس جمهور از امضای توافقنامه امنیتی بیرون کشیده شود.

عملیات تغییر درمفاهمه با دیگر چهره های سیاسی شدت میگیرد. حالا وقت آن است که مارشال فهیم و کرزی خود را برای «بالا شدن به کوه» آماده کنند. 

شماری از مقام های بلند پایه‎ امریکایی گفته اند که امضای توافقنامه‎ امنیتی برای حضور سربازان آن کشور درافغانستان مهم نیست، اگر امریکا بخواهد، می تواند بدون امضای این توافقنامه نیز در افغانستان حضور داشته باشد.

براساس گزارش تلویزیون "یک" ، این مقام های امریکایی، که از آنان نام برده نشده اند، تاکید می ورزند که باید پای رییس جمهور کرزی از امضای توافقنامه امنیتی بیرون کشیده شود.

آنها تاکید کرده اند:"اگر امریکا بخواهد که در افغانستان حضور داشته باشد می تواند بدون موافقتنامه امنیتی نیز دراین کشور حضور داشته باشد. از نگاه سیاسی امضای توافق نامه امنیتی مهم است؛ اما بسیار هم ضروری نیست."

این مقام های امریکایی، تاکید کرده اند که رییس جمهور کرزی نمی تواند به دلیل منافع شخصی خود، آینده افغانستان را به خطر مواجه کند.

در بیانیه‎ که از سوی این مقام ها انتشار یافته آمده است:"باید پای رییس جمهورکرزی از امضای توافقنامه امنیتی بیرون ساخته شود، کرزی نمی تواند آینده افغانستان را در گرو خود به خاطر منافع شخصی خود نگهدارد. بربنیاد توافقنامه هایی که اکنون میان امریکا و افغانستان امضا شده است که همه‎ این توافقنامه‎ها، بر بنیاد روابط دیپلوماتیک انجام شده اند و تا اکنون زمان آنها ختم نشده است."

هرچند، بسیاری از مقام های امریکا به امضای این توافقنامه از سوی رییس جمهور کرزی باور دارند، اما از جستجوی راه هایی دیگر برای حضور سربازان امریکایی در افغانستان، نیز هشدار داده اند.

یک مقام بلند پایه‎ دیگر امریکا هشدار داده است:" امیدوار هستیم که این توافقنامه را رییس جمهور کرزی امضا کند در غیر آن بسیار راه های دیگری نیز وجود دارند که می شود نیروهای مان در افغانستان پس از سال 2014 حضور داشته باشند."

امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن از دو سال به اینسو، به یک بحث پُر چالش میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، مبدل شده است.

واشنگتن می خواهد تا این توافقنامه امنیتی به زودترین فرصت امضا شود، اما حکومت افغانستان برای امضای آن، شرط های گذاشته و همواره برآن شرط ها تاکید می کند.