-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۳, دوشنبه

ما درافغانستان چه کردیم؟

گلوب اند میل: القاعده از افغانستان به افریقا رفته است!


روزنامهء گلوب اند میل کانادا در یک مقاله می پرسد که آیا جنگ ما در افغانستان، یک جنگ نامکمل و خراب بود؟
دوک سوندرز نویسندهء این مقاله می نویسد:
امسال، سالیست که ما در آن می آموزیم: تجربهء طولانی افغانستان چه چیزی را بر آورده ساخت. 

نویسندهء مقاله می گوید، کانادا در ماه مارچ امسال برنامه آموزشی نیرو ها را پایان می دهد و تمام عساکرش را از افغانستان بیرون می کشد و تنها صد سرباز را به مدت کوتاه یعنی تا زمانی که تمام مسوولیت ها به نیرو های امنیتی افغان سپرده شوند، در آنجا باقی می ماند.

در افغانستان عساکر از 47 کشور جهان مستقر شده اند، پول زیادی در اینجا  به مصرف رسید و حدود سه و نیم هزار عساکر آنها کشته شدند.
بناءً نویسند سوالی را مطرح می کند که ما در افغانستان چه کردیم؟

دوک سوندرز در مقاله اش به روزنامهء گلوب اند میل اضافه می کند، ما القاعده را از افغانستان اخراج کردیم و این اولین منطق حمایت سازمان ملل متحد از جنگ افغانستان بود که قبل از سال 2006 میلادی بر آورده شد. زیرا جنگجویان القاعده به پاکستان رفتند و از آنجا راهی شرق میانه و شمال افریقا شدند.

نویسندهء این مقالهء روزنامه گلوب اند میل می گوید، جنگ دومی زمانی آغاز شد که بارک اوباما رییس جمهور امریکا عساکر اضافی را به افغانستان فرستاد.

اما در این اواخر نشانه های به نظر می رسند که این جنگ موفق نیست.

روزنامه گلوب اند میل در ادامه به وضعیت ناگوار حقوق بشر در افغانستان اشاره کرده گفته است، این هدف جامعه بین المللی تا حدی برآورده شده بود. اما اخیراً رو به وخامت گرائیده است.