-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۹, چهارشنبه

وال استریت ژورنال: کرزی، افغانستان نیست.

اوباما مگرسخنان خود را فراموش کرده است؟


روزنامه  وال ستریت ژورنال در شماره اخیر خود مطلبی مشابه  دارد، تحت عنوان "اوباما جنگی را که پیروزی در آن حتمی است با بازی های خود به ناکامی روبرو می سازد."

روزنامه تاکید می کند که  خروج کامل از افغانستان یک شکست برای امریکا و یک پیروزی برای القاعده خواهد بود. در سال 2008 وقتی که رییس جمهور اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری کمپاین می کرد بر یک چیز تاکید داشت که امنیت امریکا با امنیت افغانستان گره خورده است.

 به نوشتهء روزنامه او واقعیت را می گفت، اما بعداً در سیاست های خارجی خود نتوانست پیام درست را برساند.

روزنامه می افزاید، بسیاری امریکایی ها فکر می کنند که افغانستان دیگر به امریکا نیاز ندارد و رییس جمهور کرزی هم با واکنش های اخیر خود چنین نشان می دهد که  افغانستان می تواند بدون امریکا به کارهای خود عادی ادامه بدهد و  تشنج را در روابط بیشتر می سازد، اما  به نوشته والستریت ژورنال  کرزی افغانستان نیست و پیام لویه جرگه این را نشان داد.

از این رو به نوشتهء روزنامه هرنوع  خروج کامل نظامی و قطع کمک های اقتصادی به افغانستان، برگشت به گذشته خواهد بود که روسای جمهور  سابق امریکا، جورج بوش اول و بیل کلنتن  افغانستان را به حال خودش رها کردند و عواقب آن را همه دیدند.  روزنامه تاکید می کند رییس جمهور اوباما نباید این  اشتباه را دوباره تکرار کند.