-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

ديدار هيئت پارلمان انگلستان با رهبر اپوزيسيون ايران در پاريس

رسالت روحاني حفظ نظام است و وضع حقوق بشر و دست اندازي به منطقه در دوره او فاجعه بارتر شده است.

هيئت بلند پايه چند حزبي از اعضاي مجلسين انگلستان به رياست بارونس  بوترويد رييس سابق  مجلس عوام ولرد كارلايل، دوشنبه 27 ژانويه با خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، در مقر اين شورا در اور سور اواز در شمال پاريس ديدار و گفتگو كرد. اين ديدار به ابتكار كميته پارلماني بريتانيا براي ايران آزاد به رياست لرد كارلايل ترتيب داده شده  بود كه  از حمايت اكثريت اعضاي مجلس  عوام و 200 عضو مجلس اعيان برخوردار است. در اين ديدار خانم رجوي با تقدير از حمايتهاي مجلسين انگلستان از مردم و مقاومت ايران، گفت رژيم ايران بدليل يك قدم عقب نشيني اجباري از پروژه تسليحات اتمي، با بحرانهاي گسترده داخلي مواجه است، لذا براي بالانس، ابعاد نقض حقوق بشر و شمار اعدامها و مداخلات خود را در سوريه و عراق و لبنان و يمن و ديگر كشورهاي منطقه را بنحو بيسابقه اي تشديد كرده و با تمام قوا به كشتار ساكنان اشرف و ليبرتي از طريق دولت مزدورش در عراق روي آورده است و همزمان با استفاده از رويكرد ضعيف جامعه جهاني تلاش ميكند، با فريبكاري و مخفي كاري پروژه تسليحات اتمي اش را ادامه دهد  

هيات نقض وحشتناك حقوق بشر در ايران از جمله  660 اعدام ثبت شده در 2013 كه دو سوم آن در دوران روحاني رخ داده را قويا محكوم كرد و نسبت به روند فزاينده اعدامها كه در دوهفته اول 2014 به 40مورد رسيده هشدار داد.هيئت پارلماني تاكيد كرد عليرغم توافق ژنو، تلاشهاي تهران براي دستيابي به سلاح اتمي همچنان يك موضوع جدي نگراني است و براي اطمينان، توافق نهايي بايد متضمن اجراي تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت ملل متحد، متوقف كردن هر گونه غني سازي و پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران باشد.

پارلمانترها تاكيد كردند در دوران رييس جمهور جديد رژيم وضعيت حقوق بشر و آزاديهاي اوليه و سياستهاي تجاوزكارانه فاجعه بارتر از گذشته است و نشان ميدهد رسالت روحاني تنها حفظ ديكتاتوري مذهبي است كه او در 30 سال گذشته بالاترين مناصب امنيتي و نظامي را در آن داشته است. آنها سفر برخي از نمايندگان پارلمان انگليس يا ديگر پارلمانها كه به تبليغ براي ملايان شناخته شده اند به ايران را كه حاصلي جز تشويق رژيم ايران در كشتار و سركوب ندارد قويا محكوم كردندو تاكيد كردند كه آنها نظير پارلمان انگلستان را نمايندگي نميكنند واكثريت پارلمان از استقرار دموكراسي وآزادي در ايران حمايت مي كنند.

هيات انگليسي ضمن ابراز همبستگي با مجاهدان ليبرتي كه سال گذشته مستمرا در معرض كشتار و حملات مرگبار قرار داشتند، دولت انگلستان را بخاطر بي عملي در قبال آنان بشدت مورد سرزنش قرار دادند و گفتند اين دولت به عنوان عضو دوم نيروي چند مليتي، در قبال امنيت و سلامت ساكنان مسئوليت كامل دارد لذا بايد از نفوذ خود در شوراي امنيت ملل متحد براي تامين امنيت و سلامت پناهندگان ايراني در ليبرتي استفاده كند. آنها بطور خاص خواستار آزادي 7 گروگان و انتقال فوري ساكنان به آمريكا و انگلستان و كشورهاي اروپايي، تامين الزامات امنيتي در ليبرتي و استقرار دائمي ناظران ملل متحد در ليبرتي شدند. هيات انجام تحقيقات مستقل و شفاف ملل متحد در مورد قتل عام اول سپتامبر دراشرف را يك اقدام ضروري براي جلوگيري از ادامه جنايت دانست و از جلسه آتي شوراي حقوق بشر خواست آن را در دستور قرار دهد. 

هيات دخالتهاي رژيم ايران در منطقه بويژه در عراق و سوريه و دخالت دادن تهران در آينده سياسي سوريه را خطرناك  توصيف كرد و پيشنهاد خانم رجوي مبني بر خلع يد كامل از ايران در سوريه، را تنها راه حل بحران دانست و افزود سركوب وحشيانه مردم عراق و اعدامهاي خودسرانه دراين كشور توسط مالكي كه تحت هدايت و با پشتيباني رژيم ايران انجام ميشود آنروي سكه كشتار ساكنان ليبرتي است. هيات از جامعه جهاني خواست اجازه ندهند مالكي تحت عنوان القاعده به كشتار مخالفان خود و زمينه سازي براي دوره سوم نخست وزيري اش بپردازد. 

هئيت فراحزبي پارلمان انگلستان ترويج اطلاعات غلط و دروغ عليه اپوزيسيون سازمان يافته بويژه ساكنان كمپ ليبرتي را بشدت تقبيح نموده و آنرا  اقدامي با اغراض شوم سياسي و با هدف استمالت از تهران و زمينه ساز حملات بعدي و قتل عام ساكنان ليبرتي توصيف نمود و تاكيد كرد تجارب طولاني مدت آنها نشان ميدهد كه سازمان مجاهدين و مقاومت ايران و رييس جمهور آن و طرح 10 ماده اي او بهترين تضمين دمكراسي و حقوق بشر در ايران آينده و صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

كميته پارلماني بريتانيا براي ايران آزاد 

27ژانويه2014