-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۶, یکشنبه

علم الهدی: فن آوری هسته يی در مرحلهٴ سقوط قرار گرفته است.

ازجام زهراتمی، به هریک ازاعضای بیت رهبری، یک یک جرعه میرسد.آخوند علم الهدی، امام جمعه رژيم در مشهد در نمايش جمعه (4بهمن) دلسوختگی خود را از خوردن زهر اتمی و تأثير در آن عمق پيداکردن شقه و شکاف رژيم بروز داد. او گفت فناوری هسته يی در مرحله «سقوط» قرار گرفته٬ متخصصان غنی سازی در ايران در صورت بيکاری «فسيل» می شوند و دولت نبايد منتقدان هسته يی را محدود کند.

به گزارش خبرگزاری سپاه تروريستی قدس رژيم موسوم به تنسيم، وی خاطرنشان کرد: «سه چهار روز است که فناوری هسته يی در مرحله سقوط قرار گرفته است» و افزود: «از غنی سازی مهم تر٬ اين مغز ها و فناوران نيرومند ما هستند که اگر بيکار باشند می مانند و توانايی فکری شان فسيل می شود»
آخوند علم الهدی در ادامه از دولت آخوند روحانی خواست «با يک سعه صدر با منتقدان برخورد کند و اجازه بدهند انتقادات پيرامون مسأله هسته يی باشد و منتقدان را به تندرويی و دروغگويی متهم نکند».
اين آخوند از جناح خامنه ای همچنين کل توافقنامه ژنو را زير سؤال برد و پرسيد آيا «تعطيلی فناوری هسته يی واقعاً به چهار ميليارد دلار می ارزد».
وی همچنين هشدار داد «هر وقت به غرب و اروپا نزديک شديم اين مسأله دين ما را به مخاطره انداخت».