-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۱۷, سه‌شنبه

دیوید ریچارد: مقامات افغان با طالبان رابطه دارند.

بخش هایی ازجنوب به دست طالبان می افتد.

اخیراً دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا گفت، ماموریت آن کشور در افغانستان پایان یافته است، ولی با وصف این اظهارت وی مقامات ارشد سابق نظامی بریتانیا هوشدار داده اند که با خروج نیروهای آن کشور از افغانستان، امکان دارد بخش های از جنوب افغانستان دوباره بدست طالبان بیفتد.

ریچارد ویلیامز (Richard Williams) سابق قوماندان نیروهای خاص هوایی بریتانیا به روزنامهء تایمز گفته است، شواهد زیاد وجود دارد که همکاری و همدستی روبه افزایش نیروهای امنیتی، مقامات سیاسی و عساکر افغان را در ولایت هلمند با طالبان نشان می دهد.
ریچارد ویلیامز می گوید:
"من خیلی متعجب خواهم شد، اگر والی آیندهء ولایت هلمند با کسانیکه ما آن را طالبان می نامیم بطور نزدیک ارتباط نداشته باشد."

ریچارد ویلیامز (Richard Williams) سابق قوماندان نیروهای خاص هوایی بریتانیا به روزنامهء تایمز همچنان گفته است:
"ما در وضعیت خیلی نامناسب قرار خواهیم گرفت، زمانیکه مردم بگویند، ما حدود 500 تن را از دست دادیم که بیشتر این تلفات در ولایت هلمند بوده است و در آخر کار ما دوباره ولایت هلمند را به یک والی طرفدار طالبان سپردیم."

دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا به خاطر اظهارات ماه گذشته اش مورد انتقاد قرار گرفت که گفته بود، نیروهای خارجی به رهبری ناتو به هدف ماموریت شان که تامین امنیت در افغانستان بود، دست یافته اند.
اظهارات دیوید کامرون مانند سخنان تمسخرآمیز جورج دبلیوبوش رییس جمهور سابق امریکا در مورد عراق در سال 2003، انعکاس داشت.

بریتانیا تعداد عساکرش را از 9000 به 5200 در افغانستان کاهش داده است و تا پایان سال 2014 میلادی قرار است همهء نیروهای رزمی آن کشور از افغانستان خارج شوند.

دیویدریچاردز (David Richards) که تا سال گذشته به حیث لوی درستیز بریتانیا ایفای وظیفه می کرد، با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، در مورد توانایی نیروهای امنیتی این کشور ابراز تردید کرده است.
دیویدریچاردز (David Richards) سابق لوی درستیز بریتانیا به روزنامهء تایمز گفته است:
"مهمتراز همه، زیگنال های بی اعتمادی در افغانستان، تاثیر فاحش بر اقتصاد این کشور خواهد داشت و زمینه را برای برگشت شورشیان و جهادیست ها میسر خواهد ساخت."