-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۹, یکشنبه

دفتر«ویژه» درکاخ سفید

هدف؛ مدیریت ونظارت بر پروژه تغییر در افغانستان است.

به گزارش «شبکه اطلاع رسانی افغانستان» بارک اوباما رئیس جمهور امریکا دستور ایجاد یک دفتر ویژه برای رسیده گی به اوضاع جاری درافغانستان وپاکستان را صادر کرده است. این دفتر ویژه در اوج بن بست رابطه سیاسی بین امریکا وکابل تشکیل شده که هدف ازآن، «تقویت روند انتقال، ثبات وامنیت» درافغانستان وسپس درپاکستان اعلام شده است. منظور از «روند انتقال» راهکارهای عملی انتقال قدرت سیاسی در افغانستان است.
این دفتر «مؤقت»  خوانده شده و تحت نظر وزارت خارجه امریکا، اما درواقع زیر چتر اداره های نظارتی اطلاعاتی فعالیت خواهد داشت و ظاهراً دورۀ کاری آن از اکنون شروع شده و تا تشکیل حکومت جدید درافغانستان ادامه خواهد یافت. بحث «انتقال قدرت» درافغانستان از چالش های جدی دربرابر کاخ سفید است که به طور سربسته وظایف آن تحت نام «پروژه های خاص درحمایت از عملکرد های اجرایی وآژانس ها در تسهیل روابط میان دو همسایه ( افغانستان وپاکستان) عنوان شده است. یکی از پروژه های خاص، به دست گرفتن مدیریت و نظارت دوباره افغانستان با همکاری پاکستان است.