-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

خرسندی بی دلیل آقای کرزی از بیانیه ی اوباما

 بیانیه ی اوباما یعنی این که حکومت کنونی پُلی است که باید ازآن گذشت و بحث بیشتر درین باره منتفی است.


اوباما یک حرفی هم به ارتباط شرط و شرط آقای کرزی نگفت. درباره ی پیمان امنیتی اشاره یی معنی دار گذرا داشت و درواقع حامد کرزی و فرمایشات ایشان را هم کاملا نادیده گرفت و از عقبش دور خورد. انگار حامد کرزی ی دربحث افغانستان وجود ندارد. ظرف بیست وچهار ساعت ایمل فیضی دواطلاعیه ی یک جانبه داشت؛ یکی به امریکا راه نشان داد که چه گونه اعلام کند که درراه اندازی مذاکرات صلح با طالبان شکست خورده؛ یعنی این بعد ازآن امکان از سرگیری یک معامله امکان پذیر می شود. این درخواست هیچ جوابی نیافت. دوم، به امریکا به خاطر مداخله درانتخابات هشدار داد که آن هم خودش گفت وخودش شنید. حال جای حیرت است که رئیس جمهور چرا از بیانیه ی اوباما خرسند شده و گویا طوری نشان میدهد که این بیانیه بخشی از شرط وشروط ایشان را برآورده کرده است. درحالی که سخنان اوباما هیچ ربطی شاخ وشانه کشی های مستمر رئیس جمهور نداشت و فقط خطاب عمومی اش سرنوشت افغانستان و ختم جنگ طولانی مدت امریکا درکشور که بازهم معلوم نیست جنگی که 12سال خاتمه نیافته چطور درواپسین سال خروج وبرچیدن بساط نظامی، یکی ویکباره پایان خواهد گرفت!
اگر کرزی خوب دقت کرده باشد، بیانیه ی اوباما یک هشدار بسیار خطرناک به تیم تحت رهبری ایشان است. به گونه یی که هیچ یک از مطالبات «شخصی» رهبری سیاسی کابل را سزاوار پاسخدهی تشخیص نداده و به نکاتی اشاره داشت که مسیر سیاست های عمومی امریکا درمنطقه و افغانستان است. بیانیه ی اوباما تعبیرش این بود که حکومت کنونی رفتنی است وهیچ گونه بحث و فحص با آن در برنامه ی امریکا نیست. 

برای اثبات نکات بالا، به اعلامیه ریاست  جمهوری توجه کنید:
رییس جمهور اوباما در سخنرانی سالانه اش به ملت امریکا، بر تعهد آن کشور برای همکاری با افغانستان متحد مجدداً تاکید نمود.

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از این سخنان رییس جمهور اوباما که مبتنی بر موقف دایمی افغانستان است، استقبال نموده و آنرا به سود روابط دو کشور می داند.

رییس جمهور کرزی از اینکه در این سخنرانی برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی، ضرب الاجل کنار گذاشته شده، آنرا مثبت تلقی کرده، به این باور است که هر دو کشور می توانند با شکیبایی و پشت کار لازم در امر آغاز پروسه صلح تشریک مساعی نمایند.
همچنان رییس جمهور کرزی افزود که زمان آن فرا رسیده است تا به تبلیغات منفی در برابر افغانستان پایان داده شود.

رییس جمهور افغانستان تاکید کرد که صلح در هر کشور جهان زمینه ثبات، پیشرفت و اتحاد می باشد، به همین دلیل، افغانستان آغاز عملی و علنی پروسه صلح را شرط اساسی برای امضای قرارداد امنیتی و دفاعی می داند.