-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۹, چهارشنبه

ایمل فیضی: امریکا حق مداخله ندارد!

غیرت نمایی های پس از باختن بازی

 سخنگوی رئیس جمهور اظهار داشت: دولت افغانستان به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد تا در امور داخلی افغانستان دخالت کند.
این اظهارات درامه سان، بعد از 12 سال شنیده میشود؛ درحالی صورت میگیرد که حکومت، دولت، قوه قضائیه، نهاد های دادرسی و نظام قانون گزاری درافغانستان دراثر مداخله های امریکا دوباره درافغانستان روی پا شده اند. 
ایمل فیضی با اشاره به انتقاد امریکا درمورد رهایی زندانیان گفت: آنان حق مداخله در امور مقامات دولتی خصوصاً در بخش نهادهای قضایی افغانستان را ندارند.
 رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه دستور آزادی 37 زندانی زندان «بگرام» را به درخواست کمیسیون بررسی پرونده‎های این زندانیان صادر کرد.
«عبدالشکور دادرس» رئیس کمیته بررسی پرونده‎های زندان بگرام روز گذشته گفت: پرونده‎های این زندانیان نشان می‎دهد که آنان بی‎گناه بوده و از چند سال پیش تاکنون توسط نظامیان آمریکایی به زندان افتاده‌اند. اما ناظران سیاسی به این باوراند که جو سازی های دیرهنگام حکومت اهداف انتخاباتی داشته و این اقدام به دور از نگاه قوه قضائیه صورت میگیرد. رهبران سیاسی نیز مخالفت شدید خود را با آزادی رزمنده گان برجسته ی طالب نشان داده اند.
زندان بگرام پس از ورود آمریکا در اختیار نظامیان آن کشور قرار داشت و دولت افغانستان در اوایل سال 2013 میلادی اداره این زندان را از نیروهای آمریکایی باز پس گرفت.