-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

مخالفت مجدد امریکا با حضور کرزی وفهیم درحکومت آینده

«گزارشنامۀ افغانستان»


منبع ویژه ای که رشته گزارش های غیررسمی و تایید شده را دراختیار «گزارشنامۀ افغانستان» میگذارد، درتازه ترین دریافت خود میگوید که مذاکره کننده های امریکایی بررسی دو باره روی «شرایط» مطرح شده ازسوی آقای کرزی در ارتباط با «پیمان امنیتی» را بار دیگر به طور کامل رد کرده اند. به نقل از منبع، شرایط اضافی که پس از «لویه جرگه» مشورتی از سوی کرزی اضافه شده، ازجمله آوردن صلح، واحتراز ازعملیات بر اماکن شخصی، ازچهارچوب مسایل ومفادات قبلی خارج است وجانب امریکایی دیگر حاضر به ادامه مذاکره برای یافتن یک راه حل درباره آن نیستند.
اما چنین درخواست ها، بیشتر رسانه ای و رسمی هستند؛ درخواست اصلی آقای کرزی، صحبت وموافقه روی یک نامزد مشخص ریاست جمهوری وتعیین سرنوشت برای شخص رئیس جمهور کرزی ومعاونانش در حکومت آینده است که درنتیجه انتخابات سوم تشکیل میشود. منبع به نقل ازمقامات نزدیک درسطوح دولت میافزاید که دادن ضمانت از سوی امریکایی ها درخصوص ادامه حضور شخص رئیس جمهورکرزی به حیث رئیس ولسی جرگه و مارشال فهیم درمقام ریاست مجلس سنا درحکومت آینده به طور کلی رد شده و مذاکره کننده های امریکایی با صراحت ابرازداشته اند که فیصله درین باره، به تصمیم گیری مردم و حکومت آینده افغانستان رابطه دارد و امریکا به این موضوع هیچ علاقه ای ندارد.
دربخش دیگرگزارش آمده است که مسیر تماس ها درغیاب دولت افغانستان تغییرجهت پیدا کرده و هم اکنون درسطح کشورهای منطقه، طالبان وحزب اسلامی واحتمالاً با شماری از نامزدان ریاست جمهوری وابسته به قوت های ضد طالبان جریان دارد.
قبل ازآن که بحران به بزنگاه کنونی برسد، فهیم وکرزی در مجالس خصوصی به رهبران «اپوزیسیون» ابراز می کردند که حکومت کنونی، جز طالبان، جایگزین دیگری ندارد. این نظریه، دو جهت داشت؛ یکی،  جایگاه و قابلیت منتقدان حکومت را کم اهمیت نشان  میدادند؛  افاده دوم آن بود که اگر حضور ما در قدرت، متکی به پیش شرط هایی که ما مطرح میکنیم، پیشاپیش مورد توافق قرار نگیرد، به هیچ وجه حاضر به چشم پوشی از قدرت نخواهیم بود و کشاکش (مانند حوادث هفته های آخر دولت دکترنجیب الله) تا مرز تسلیم شدن به طالبان انکشاف خواهد کرد. حتی مارشال فهیم باربار به توابع «تنظیمی» که از نام اپوزیسیون گاه گاه در باره مسایل «کلان» با وی رایزنی میکردند با این عبارت اتمام حجت میکرد:
یگانه بدیل این حکومت، طالب است نه کسانی که حکومت فعلی را به یک شکلی نفی یا بی اعتبار می کنند.

این هم تازه ترین اظهارات ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری

« در کل با این توافقنامه موافقت وجود دارد، رییس جمهور و مردم خواهان امضای این سند استند، اما ما شرایط خود را داریم قسمی که مردم افغانستان در لویه جرگه مشورتی موضوع صلح را مطرح کردند، این یکی از موضوعات کلیدی برای امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا است.
شرایطی را که افغانستان دارد به دلیلی است که ما می خواهیم در فصل جدید روابط و همکاری ما پس از امضای این موافقتنامه با امریکا باز هم مردم افغانستان قربانی جنگ با تروریزم نشوند، خانه های مردم باید مصون باشد، مردم ملکی نباید مورد عملیات نظامی نیرو های امریکایی قرار بگیرند.»
وی همچنان اظهار داشت:
« رهایی طالبان افغانی از زندان گوانتانامو و زندان های پاکستان و انتقال فوری آنها به افغانستان یکی از پیشنهادات لویه جرگه مشورتی بوده و ما به آن احترام می گذاریم، اگر چنین اقدامات عملی از جانب امریکا به همکاری با پاکستان صورت بگیرد یقیناً که پروسه صلح افغانستان عملاً آغاز خواهد شد.»