-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۱۱, جمعه

بزرگترین دروغ بارک اوباما

واشنگتن پست

روزنامه  واشنگتن پوست تحت عنوان  "نارسایی در رابطه با افغانستان" نوشته است که رئیس جمهورامریکا بارک اوباما بار دیگر به شعارهای قبلی خود برگشت و در سخنرانی خود به مردم این کشور اعلان کرد که بالاخره جنگ در افغانستان خاتمه می یابد .

به نوشته روزنامه البته که این سخنان حقیقت ندارد، همان طوری که 29 میلیون افغان شهادت میدهند، انتظار ختم  این جنگ در آینده نزدیک نیستند. رییس جمهور اوباما ختم عملیات نظامی را با ختم جنگ مساوی می شمارد.

رییس جمهور اوباما به کانگرس بیان کرد که امریکا  و متحدین ناتوی آن ماموریت خودرا تا پایان سال خاتمه می دهند.  به نوشته روزنامه این هم  از حقیقت دور است زیرا باز هم ماموریت تعلیم و تربیه قوای افغان و فعالیت برای سرکوب نمودن القاعده در افغانستان  ادامه خواهد داشت.

این هم واضح است که لغو عملیات علیهء القاعده بار دیگر منافع ملی امریکا را به خطر روبرو می سازد، طالبان هم هنوز  کافی مقاومت نشان می دهند و درصورت نبودن قوای امریکایی امیدواری آن ها برای پیروزی بیشتر می شود

از این رو به نوشته روزنامه جای تعجب نیست که اکثریت مردم افغانستان در همه پرسی ها از حضور قوای امریکا بعد از سال 2014 در افغانستان طرفداری می کنند، شماری زیاد از اعضای کابینه رییس جمهور کرزی هم خواهان حضور امریکا می باشند،  اکثریت ادارات امنیتی امریکا و تمام حکومت های عضو پیمان ناتو حضور در افغانستان را مهم می شمارند.

اما به نوشته روزنامهء واشنگتن پوست، این پروژه حیاتی به خاطر اختلافات دو بازیکن  اساسی آن  یعنی رییس جمهور اوباما و رییس جمهور کرزی به خطر روبه رو شده است.