-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

خود کشی کرزی نباید پلان امریکا را به هم بزند.

وال ستریت ژورنال

روزنامه وال ستریت ژورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تصامیم امریکا در رابطه با افغانستان تحت عنوان سوال ذهنی برای سیاست خارجی امریکا.

رونامه می نویسد یکی از سوال های ذهنی برای سیاست خارجی امریکا اینست که امریکا ده هزار عسکر در افغانستان حفظ کند یا هیچ؟ به نوشته روزنامه رییس جمهور اوباما عموماً ذهن سریع دارد اما سوال اینجاست که آیا او از اشتباهات خود می آموزد؟ برای اینکه به این سوال پاسخ پیدا شود، به نظر وال ستریت ژورنال بهتر است دیده شود که او در افغانستان چه می کند.

روزنامه به جر و بحث ها در مورد حضور 10 هزار سرباز امریکایی بعد از سال 2014 اشاره نموده می نویسد که بعضی ها در رهبری امریکا خواهان خروج کامل قوا از افغانستان می باشند.

روزنامه همچنان در مورد جر و بحث ها در رابطه با پیمان امنیتی بین واشنگتن و افغانستان صحبت می کند که به بن بست داخل شده و امریکا چنین نشان میدهد که اگر این موافقت امضا نشود تمام قوای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد.

روزنامه می افزاید به جواب اقدام مشابه به خود کشی رییس جمهور کرزی، حتمی نیست که امریکا هم از طرح پلان های خود صرف نظر کند، زیرا رییس جمهور اوباما قبلاً هم با چنین آزمایش روبه رو بوده است. در عراق رییس جمهور اوبا تصمیم خروج کامل را گرفت و هرچند قوای عراق نسبت به افغانستان مجهز تر و ثروتمند تر بودند ولی با آنهم مشکلات دامن گیر این کشور شد.

به نوشته روزنامه رییس جمهور اوباما خطای را که در عراق مرتکب شد به عقب برگردانده نمی تواند، ولی می تواند از تکرار آن در افغانستان جلوگیری کند و نگذارد که افغانستان بار دیگر لانه تروریستان شود.

به نوشته روزنامه وال ستریت ژورنال یگانه راه پاداش به قربانی های 12 ساله و جلوگیری از تروریستان و طالبان در افغانستان یک تعهد غیر محدود حضور نظامی در افغانستان می باشد.