-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۷, جمعه

ایجاد یک مکتب توسط دو مقام سابق رژیم طالبان در شهر کابل!

وال ستریت ژورنال

روزنامهء وال ستریت ژورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کسانی که در زمان حاکمیت خود مکاتب دختران را بسته بودند، امروز خود شان برای دختران مکتب می سازند.

روزنامه می نویسد، وقتی که طالبان بر مسند قدرت در افغانستان نشسته بودند، دختران حق تعلیم و کار را نداشتند و در آن وقت مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه آنها بود. اما سه سال قبل آقای متوکل و رهبر دیگر طالبان ملا عبدالسلام ضعیف که سفیر طالبان در پاکستان بود و هر دو چندین سال را در زندان گوانتانامو سپری کرده اند، مکتبی را ساختند که در آن دختران علوم دنیوی را نیز می آموزند.

به نوشته روزنامه، دختر متوکل در صنف خود یکی از شاگردان پیشتاز است. 

وزارت معارف افغانستان مکتب و یا انستیتیوتی را که آقای متوکل از مؤسسین آن می باشد یکی از بهترین مکاتب درسی شهر کابل می خواند که سویه درسی آن بسیار بلند است.

متوکل و عبدالسلام ضعیف هیچ یک نگفته اند که با رهبر طالبان ملا عمر قطع رابطه کرده اند و یا از طالبان جدا شده اند. متوکل گفته است که می خواهد در دیگر نقاط افغانستان حتی در مناطق که طالبان فعال می باشند، اکادمی ها و پوهنتون ها را برای دختران بسازد.

به نوشته روزنامه، جالب اینست که در اواخر طالبان هم  سعی دارند خود را به شرایط جهان امروزی عیار بسازند و با تحصیل دختران مخالفت نمی کنند. 

مهم تر اینکه در مکتبی که مولوی متوکل ساخته تقریبا تمام معلمین مرد می باشند و شاگردان آنهم به این نظر اند که بعداً به پوهنتون ها خواهند رفت.

اما از سوی دیگر به نوشته روزنامه در مناطقی که طالبان فعال می باشند در حدود 450 مکتب دولتی مسدود شده است.