-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۴, سه‌شنبه

اندیپندنت: مشکل افغانستان تقویت طالبان نه، بلکه ضعف حکومت است.

یک مقام حکومت کابل: تا زمانی که صلاحیت کشور به دست جنگ سالاران و  جنایتکاران باشد، منفعت مردم محدود خواهد بود.


اندیپندنت
رادیو آزادی: روزنامهء بریتانیایی اندیپندنت در یک مقالهء در بارهء افغانستان تحت عنوان «ما بعداز 12 سال جنگ، 390 میلیارد پوند مصرف و کشتار بی شمار/ فقر، تقلب و طالبان را در افغانستان برجا می گذاریم.» می نویسد: افغانستان با خروج نیرو های بین المللی در یک وضعیت بد قرار می گیرد که رهبران آن به جز مجبور شدن به گفتن دروغ، دیگر چارهء نخواهند داشت.

پاتریک کاک بورن نویسندهء این مقاله روزنامهء اندیپندنت که مدتی را در کابل سپری کرده و با مردم صحبت نموده می گوید، اکثریت افغانان به این باور اند که حکومت برای آن ها هیچ کاری را انجام نداده است.

نویسندهء مقاله از سخنگوی یک ادارهء دولتی که نخواسته نامش افشا شود نقل کرده که می گوید، تا زمانی که صلاحیت کشور به دست جنگ سالاران و  جنایتکاران باشد، منفعت مردم محدود خواهد بود.

به نوشتهء روزنامه اندیپندنت، در همین جاست که چنین مسالهء یقینی می شود که مشکل افغانستان تنها تقویت طالبان نه، بلکه ضعف حکومت است.
روزنامه اندیپندنت در ادامهء این مقاله می نویسد، سال 2014 برای افغانستان سال سرنوشت ساز خواهد بود. زیرا نیرو های باقی مانده یعنی 38 هزار عسکر امریکایی و 5 هزار عسکر بریتانیایی قبل از پایان امسال از افغانستان خارج می شوند.

به نوشتهء روزنامه، هر چند، پیش بینی در مورد اینکه تغییر تاریخی چه زمانی به میان خواهد آمد، اشتباه خواهد بود، اما با در نظرداشت تجارب اخیر و آگاهی از وضعیت شاید قضاوت در مورد این قضیه دقیق باشد. زیرا از همین اکنون نشانه هایی از تغییر در وضعیت افغانستان به مشاهده می رسند که نمونهء آن فیصلهء حکومت برای رهایی 72 زندانی مهم طالبان می باشد.

روزنامه اندیپندنت در ادامه می نویسد، واشنگتن از این اقدام رییس جمهور افغانستان خشمگین است. اما حامد کرزی با این کار شاید آن رهبران منطقه را خرسند سازد که حمایت شان از انتخابات ریاست جمهوری آینده برای او مهم است.