-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

جهاد دولتی با شکم های چرب

موتر وبادیگارد، خرج دسترخوان وامتیازات دولت وحکومت را درقبضه گرفته اند وحالا نوبت به تجارت تازه رسیده است.
ولسوالی «سیاه گرد» به ارتباط قصاص یک زن بینوا درسال گذشته، پروندۀ سیاه را به دنبال خود میکشد.
عبدالستار«خواصی» سابق رئیس اطلاعات وکلتور قندهار در رژیم طالبان، منشی چند ساله درولسی جرگه پس ازطالبان، اوایل هفته در ولسوالی «سیاه گرد» ولایت پروان، جنگ علیه امریکا را «جهاد» اعلام کرد وشماری از رهبران واعضای بلند پایه حکومت را کافر وبی دین خواند. این درحالی است که هرگروه و هر دسته مسلح که درافغانستان که ظرف سی وپنج سال تمام با هم جنگیده و هنوز میجنگند، جنگ علیه رقیب جنگی خود را «جهاد» خوانده اند با تفاوت این که بعد از نبرد علیه شوروی، جهاد ذات البینی خود را بدون عبارت «فی سبیل الله» توصیف کرده اند. این حذف پسوند صفتی به راستی جالب وخیلی معنا دار است! ستار خان خواصی که از سروصورتش ویتامین میبارد؛ پس از کشته شدن فرمانده طالبان ( ملاعبدالرحمن، زندانی عفو شده ازپلچرخی) و همچنان شش عضو یک خانواده در سیاه گرد که از سوی رئیس جمهور برای تحقیق به محل اعزام شده بود؛ از فیض «دموکراسی» ی که به آن اعتقاد ندارد؛ با تردستی از حق خود دراستفاده از آزادی مطبوعاتی بهره گرفت وسخن از جهاد  برضد خارجی ها راند.
ریاست جمهوری تا حال بانگ بی موقع جهاد از گلوی خواصی را تکذیب نکرده اما عده ای محدودی از ارگ نشینان از شنیدن بانگ جهاد از سوی خواصی چندان بدشان نیامده است.
درفیلمی که به تازه گی نشر شد خواصی در اجتماع مردم سیاه گرد با صدای بلند اعلام کرد که جهاد برضد امریکا جایز است. ساکنان ازدنیا بی خبر، گرسنه ودرتاریکی نگهداشته شدۀ «سیاه گرد» نیز، با بلند کردن دستان شان به فراخوان خواصی لبیک گفتند. این درحالی است که وی سال ها عضو پارلمان افغانستان است که بعد از سقوط طالبان به کمک ویاری نیروهای بین المللی تأسیس شده و با تمام قوا مورد حمایت مالی وامنیتی نیروهای ناتو بوده است و جماعت خواصی ها از برکت حضور امریکا وناتو به نان ونوا وغنیمت های کلان رسیده اند. 

خواصی در حوت سال 1390 نیز بعد ازیک رشته اغتشاش درزیرسقف ولسی جرگه ازجهاد علیه امریکا سخن گفته بود. درآن زمان  عبدالرب رسول سیاف نامزد ریاست جمهوری و عضو آن زمان در ولسی جرگه نیز قرآن نیمه سوخته را در دست گرفته وخواهان بستن دروازۀ پارلمان شده بود وشماری دیگر ازجمله عبدالستارخواصی قصد داشتند پارلمان را به مرکزقوماندۀ جهاد سالاری تبدیل کنند. اما تلاش این عده با اعتراض ومقاومت تعداد زیادی از اهالی مجلس روبه رو گردیده بود.