-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

پیامک های تلخ و شیرین دربارۀ آیندۀ حامد کرزی

دربارۀ احتمال یک نقش مهم برای رئیس جمهور کرزی در حکومت بعدی.
فارن پالیسی امروز چنین نگاشت:
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال نزدیک شدن است و  انتظار میرود به تاریخ پنجم ماه اپریل امسال دایر شود که این یکی از مهمترین رویدادها در افغانستان است.

به نوشته نشریهء فارین پالیسی،دورهء دوم قانونی رییس جمهور کرزی به پایان می رسد و این کشور به آنچه نزدیک می شود که کارشناسان امور سیاسی آن را، مرحله مهم در یک دموکراسی جوان می خوانند. یعنی اولین کوشش انتقال صلح آمیز قدرت.

به نوشتهء فارین پالیسی، تا حال همه چیز خوب به پیش رفته است، ولی اکثر خبرهایی که درمورد  افغانستان به ایالات متحده می رسد، تخریش کننده اند  با آنکه کمپاین انتخاباتی به درستی پیش می رود، ولی با آنهم ترس این وجود دارد که شاید مشکلاتی بروز کند.

فارین پالیسی می افزاید، برای یک کشور با نهادهای ضعیف سیاسی و تاریخ از خشونتها، کشتار ها و انتخابات های پر از تقلب، امید زیاد برای بهبود صد در صد انتخابات موجود نیست ولی با آنهم  از جمله یازده کاندیدا ریاست جمهوری همه آنها روابط حسنه با امریکا و جامعه بین الملی دارند. هیچکدام آنها یک آجندای قومی را به پیش نمی برند که گروهی را در مقابل گروهی دیگر قرار دهد.

هیچکدام آنها خواهان منحل شدن نهادهای حکومتی و  تجزیه افغانستان نیستند و از همه مهمتر هیچکدام آنها خواهان به محاکمه کشانیدن حامد کرزی به سبب بعضی سیاست های دوران ریاست جمهوری اش نیستند.

به نوشته فارین پالیسی همین نکته آخری خیلی کلیدی و مهم است زیرا از دهه 1970 به اینسو 5 رییس جمهور افغانستان کشته شده اند به شمول برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح افغانستان.  
کرزی خود از چندین سو قصد جان به سلامت برده و برادر اندر وی احمد ولی کرزی چند سال پیش در قندهار کشته شد.

نشریه می نویسد، در کشورهمسایه پاکستان محکمه رهبران اسبق امر معمولی بوده است مثلا ذولفقار علی بهتو از سوی جانشین اش به دار آویخته شد. 

فارین پالیسی می افزاید، سوال اینجاست که چگونه میتوان مطمین بود که کرزی بالای نتایج انتخابات آینده اعتماد خواهد داشت؟ درک این مشکل است ولی یک راه ممکن این است که زمینه را برای داشتن یک نقش مهم برای کرزی حتی بعد از انتخابات دریابیم.

کرزی برای کشورش یک جورج واشنگتن یا مهاتما گاندی نبوده است ولی وی امیدوار است منحیث پدر افغانستان مدرن دیده شود، و نقش یک شخصیت بزرگ و پرنفوذی را در آینده کشورش داشته باشد.