-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۸, شنبه

نابغۀ کابینه

عمرداوود زی تا حال کجا بود؟

رادیو آزادی: وزیر داخله افغانستان می گوید که به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا باید به سطح بلند مذاکرات آغاز شود.

عمر داود زی امروز در نشست قوماندان های امنیه ولایات در کابل ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات هر چه عاجل آغاز گردد.

آقای داودزی می گوید که اختلافات میان دو کشور بر سر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی به زودی خاتمه یابد.

اشاره: داوود زی در12 سال خود مقام ارشد در دولت افغانستان بوده و مذاکرات یکنیم سال است که به سطح بالا با حضور شخص رئیس جمهور و دکترسپنتا وسفرای افغانستان وامریکا جریان داشته و به مرحله نهایی رسیده است. درآخرکار، رئیس جمهور کرزی میخواهد گاو پوست کنده را دو باره زنده کرده و به راه بیاندازد. اگریک آدم حتی هذیان هم بگوید، بهتر ازین فرمایشات داوود زی منطقی و موجه است. این شخص درخواب بوده است.