-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۴, سه‌شنبه

تلاش برای گشایش مرکز برای طالبان درریاض

درآینده ای نزدیک خبرهای دیگری در راه است.

روزنامه های پاکستان اخیراً نوشتند که عربستان درتلاش گشایش دفترسیاسی برای طالبان درریاض بوده و خواهان همکاری پاکستان درین رابطه شده است. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات درافغانستان این اقدام جزوابتکاراتی است که پای باردیگر همانند سال های هفتاد خورشیدی، سلطان ریاض را به مناقشه جاری درافغانستان عملاً داخل می کند. عربستان نخستین کشوری بود که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بود. درجریان سفر سعود الفیصل وزیرخارجه عربستان به اسلام آباد، ظاهراً درین رابطه میان عربستان، پاکستان وکابل توافقاتی حاصل آمده است. دولت کابل نیز ازمدت ها پیش دست به دامن عربستان شده بود. اما بعید است که پاکستان راضی شود که آدرس مدیریتی ابزارقدرتمندی به نام طالبان را این چنین آسان دراختیار عربستان بگذارد. ازآن جایی که قطررقیب منطقه ای عربستان دردنیای عرب حساب میشود، تأسیس دفترسیاسی برای طالبان دردوحه، باعث ناخرسندی مقامات ریاض شده بود.
رزمایش عربستان درجنگ عراق وسوریه نشانگرآن است که آن کشور نقش ژاندارم خاورمیانه وخلیج را بازی می کند وحالا خود را سزاوارهمراهی با امریکا درموضوع منطقه ای کلیدی افغانستان میداند وقصد دارد اپوزیسیون سیاسی قدرتمندی را دردولت آینده افغانستان حمایت کند. رُخ اصلی برنامه ریزی ها برای جا به جایی درافغانستان، کشیدن خط جبهه مقابله سیاسی و درصورت لزوم- نظامی- علیه ایران و پیش بردن بازی رقابتی با ترکیه است که به دلیل سیاست سکولارآن کشور، نفوذ چشمگیری درافغانستان تأمین کرده است. حضور برخی رهبران طالبان در ترکیه که میانه رو خوانده میشوند، عرب ها را به این فکر انداخته است که جای خالی یک مرکز طالبان در پادشاهی ریاض را پُر کنند. این درحالی است که عربستان ظرف 12 سال اخیر کمک های بسیار ناچیزی درامر بازسازی افغانستان انجام داده است.
درین گیرودار، پاکستان به طور عمده سعی می کند سیاست ظریفانه خود را طوری تنظیم کند که در تماس با تمام طرف ها، از کانال های مختلف برای گرفتن ده های میلیارد دالر از امریکا وعربستان بهره گیری کند وفقط محل مذاکرات و یک رشته وعده های خود را به بازیگران اجاره بدهد.