-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

پیشنهاد واشنگتن به بارک اوباما در برخورد با کرزی

دپلوماسی موریانه ای

روزنامهء واشنگتن پوست امریکا در بارهء افغانستان مقالهء نوشته که عنوان آن است: افغانستان – راه بدیل برای امضای پیمان امنیتی.

روزنامه می نویسد، مقامات امریکایی یک بار دیگر با رییس جمهور حامد کرزی مبارزه می کنند.

سال گذشته پس از گفتگو های جدی مسودهء پیمان امنیتی و دفاعی آماده شد که در آن چهارچوب قانونی حضور سربازان امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان روشن شده است.

به نوشتهء واشنگتن پوست، انتظار می رفت حامد کرزی این سند را پس از لویه جرگه امضا کند که چنین نشد و کرزی شرط های تازه را مطرح کرد.

واشنگتن پوست می نویسد، مقامات امریکایی بالای کرزی به اشکال مختلف، مستقیم و غیر مستقیم فشار آوردند.

آنها ضربالاجل چندین ماهه نه بلکه چندین هفته یی تعیین کردند، اما هیچ تاثیری نکرد.

به باور نویسندهء این مقالهء واشنگتن پوست، حالا مقامات امریکایی به راه حل بدیل نیاز دارند.

یکی از این بدیل ها برای بارک اوباما رییس جمهور امریکا اینست که اعلامیهء را نشر کند و در آن از سپردن مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان، پیشرفت های افغانستان در بخش های مختلف از جمله تعلیم و تربیه و صحت ستایش کند.

در ادامهء این مقالهء واشنگتن پوست آمده است، اوباما این را هم باید بگوید که به سربازان امریکایی دستور داده تا به جز از موارد خیلی ضروری، عملیات شبانه نکنند.

واشنگتن پوست پیشنهاد می کند که رییس جمهور اوباما این را هم واضح سازد که به پروسهء صلح افغانستان متعهد است، و از عدم مداخلهء خارجی در انتخابات افغانستان حمایت می کند.

به نوشتهء روزنامه، این سخنان اوباما تغییر جدی را در سیاست امریکا نشان نخواهند داد، اما در امضای قرارداد امنیتی با کابل، حیثیت و اعتبار رییس جمهور حامد کرزی را خفظ خواهند کرد.

نویسندهء این مقاله همچنان پیشنهاد می کند که بارک اوباما باید این را هم بگوید که نه تنها با حامد کرزی، بلکه با رییس جمهور آیندهء افغانستان نیز علاقه مند به امضای موافقتنامهء امنیتی و دفاعی است.