-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۰, جمعه

زندانیان را که افغانستان قصد رهایی آنها را دارد، تروریستان خطرناک اند

وزارت خارجهء امریکا 

جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا شام دیروز در یک نشست خبری در باره 72 زندانی که از سوی کمیسیون عدلی و قضایی حکومت افغانستان در یک اجلاس بیگناه خوانده شده و رهایی آنها فیصله شده است، گفت، امریکا نگرانی خود در این مورد را به حکومت افغانستان ابراز نموده است:

« ما در مورد رهایی احتمالی این زندانیان بدون اینکه دوسیه های آنها به سیستم قضایی افغانستان رجعت داده شوند، نگرانی خود را ابراز کرده ایم. ما در گزارش ها شنیدیم که رییس جمهور کرزی از 88 زندانی که دوسیه های شان تحت تحقیق و بررسی قرار دارند، رهایی 72 تن آنها را تایید کرد.

شاید شما هم خبر داشته باشید که این 72 زندانی جنایتکاران خطرناک اند که در مورد سهم آنها در فعالیت های تروریستی، به شمول مهم ترین وسیله کشتار غیر نظامییان افغان یعنی ماین های کنار سرک اسناد معتبر وجود دارند. »


کمیسیون عدلی و قضایی حکومت افغانستان دیروز در اجلاسی اسناد و شواهدی در مورد 88 زندانی را مورد بررسی قرار داد که افغانستان و امریکا در بارهء آنها اختلاف نظر دارند.

کمیته عدلی و قضایی که برای تجدید نظر دوسیه های این زندانیان موظف گردید، هفتهء گذشته از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و نیروهای بین المللی خواست که اگر در مورد این زندانیان اسناد و شواهد موثق دارند، به این کمیته ارایه کنند.

کمسیون عدلی و قضایی دیروز تحت ریاست رییس جمهور کرزی روی اسناد و شواهدی غور کرد که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی ارایه شده بود.

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبتی با رادیو آزادی گفت، پس از بررسی اسناد ارایه شده از سوی ریاست عمومی امنیت ملی مشخص شد که اکثریت زندانیان این گروه 88 نفری باید رها و تنها دوسیه های 16 تن آنها به څارنوالی فرستاده شوند.

ایمل فیضی در پاسخ به این سوال که این زندانیان چه زمانی از حبس رها می شوند گفت، کمیته موظف در این مورد فیصله خواهد کرد.

در این میان جنرال جوزیف دانفورد قوماندان عمومی نیروهای مسلح امریکایی و ناتو در افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل یک بار دیگر در رابطه با رهایی 88 زندانی زندان بگرام هشدار داده گفت، دوسیه های این افراد باید به طور جدی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.