-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۴, سه‌شنبه

القاعده وطالب درپاکستان منتظر تغییروضع درافغانستان اند.

واشنگتن تایمز

روزنامهء امریکایی واشنگتن تایمز در یک مقاله تحت عنوان « نا آرامی عراق بدون نیرو های امریکایی، برای افغانستان یک نمونه است» می نویسد: تنظیم کننده گان پلان جنگ افغانستان که می خواهند تصویری را از افغانستان پس از خروج نیرو های امریکایی از این کشور ارایه کنند، شاید متوجه وضعیت عراق شوند که در این کشور چه می گذرد. 

روزنامهء واشنگتن تایمز در ادامهء مقاله می نویسد، پس از دو سال خروج نیرو های امریکایی از عراق، جنگجویان القاعده دوباره تنظیم شدند، جنگ افزایش یافت، موجی از حملات موتر بمب آغاز شد و جنگجویان هفتهء پیش شهر فلوجه را تصرف کردند. 

به نوشتهء روزنامه، شاید افغانستان هم به وضعیت مشابه روبه رو شود. زیرا جنگجویان طالبان، شبکهء حقانی و القاعده در پاکستان با حوصله مندی انتظار می کشند.

روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان که نمی خواهد جنگ با تروریزم را در این کشور پس از سال 2014 میلادی ادامه دهد، قرارداد امنیتی را امضا نمی کند که بر اساس آن به عساکر امریکایی اجازه داده می شود، تا در افغانستان باقی بمانند.

به گفتهء روزنامه، کارشناسان به این باور اند که طالبان و القاعده واقعات عراق را پس از دسمبر سال 2011 میلادی هنگامیکه قطعات آموزش دیده و مجهز کوماندی امریکا مسوولیت را به عراقیان سپردند، از نزدیک نظارت می کردند و درک کرده بودند که پس از کاهش عملیات ترویرزم میدان برای آنها خالی خواهد شد.