-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

صدیق صدیقی: بحث مصالحه فراتر از صلاحیت وزیر داخله است!

واکنش صدیق «صدیقی» واکنش بی درنگ حامدکرزی ومارشال فهیم است.


صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در پیامی که به بی‌بی‌سی فارسی فرستاد، با صراحت نوشت که تحلیل وزیرداخله درمورد ارتباط مصالحه با طالبان و امضای پیمان  امنیتی، با «بی دقتی» همراه بوده است. وی نخست توضیح داد:
"هدف وزیر امور داخله از بی‌ربط بودن گفتگوهای صلح و امضای پیمان امنیتی با آمریکا این بوده که امضای پیمان امنیتی به بُعد داخلی گفتگوهای صلح حکومت با مخالفان مسلح ربطی ندارد."
عمرداوود زی ساعاتی پیش ازین در نشست خبری گفته بود : اگر کسی به این فکر باشد که به تعویق افتادن امضای معاهده امنیتی باعث می‌شود که این‌ها به [پای] میز مذاکره می‌نشینند، حمله دیشب واضح ساخت که این طور نیست. این‌ها نه به میز مذاکره می‌آیند و نه ما را می‌بخشند."
اما صدیق صدیقی به طورعاجل دراطلاعیه ای ویژه به بی بی سی نوشت: "امضا شدن و امضا نشدن پیمان امنیتی با آمریکا، تغییری در سیاست مصالحه‌جویانه دولت با مخالفان مسلح ایجاد نمیکند و در هر حال مانند گذشته، سیاست دولت در این زمینه، باز بودن درب گفتگو با مخالفان مسلح است و این موضوع ربطی به امضای پیمان امنیتی با آمریکا ندارد.
بازبودن درب گفت وگو علاوه برآن که چیز تازه ای نیست، بل، هیچ مذاکره کننده ی طالب تا کنون ازین در به داخل وارد نشده است. اما این اظهارات صدیقی آن گفته های  رئیس جمهور را هم زیر پرسش میبرد که  شروع مذاکره با طالبان را یکی ازشرایط عمده تعیین کرده و  گفته است که این کار فقط درتوان پاکستان وامریکاست وهرگاه چنین روند به کمک امریکا وپاکستان عملاً شروع شود، آنگاه «پیمان امنیتی» را با امریکا امضاء خواهد کرد.
این موضع گیری ها دقیقاً به اطلاعیه های رسمی حکومت دکترنجیب الله درآخرین ماه های پیش از سقوط ماننده است؛ با این تفاوت که درآن زمان هیچ مقام دولتی بی درنگ به تکذیب شرکای بلند پایه خویش اقدام نمیکردند.
صدیق صدیقی می افزاید: "مصالحه با مخالفان مسلح دولت یک روند پیچیده و چند بُعدی است. در این روند هم کشورهای منطقه نقش دارند و هم جامعه بین‌المللی. بدون شک همکاری ایالات متحده آمریکا در روند مصالحه دولت با مخالفان مسلح، اهمیت خود را دارد و این همکاری اشاره به بُعد بینالمللی روند مصالحه دارد که یک بحث جدا و بیرون از حیطه صلاحیت‌ های وزارت امور داخله است."
ترجمۀ شفاف عبارت آخری سخنان صدیقی این است که شرایط آقای کرزی همچنان بلاتغییر پا برخاست و وزیرداخله درین مسأله کدام صلاحیتی ندارد. تحلیل این نکته پریده از قفس محرمیت آن است که شکاف داخلی درین باره آرام آرام فراختر میشود و روابط جناح ها در داخل حکومت مختل شده است و سخن به جایی کشیده که سخنگوی وزارت، وزیر همان وزارت را در بحث مصالحه با طالبان وتحلیل جوانب داخلی وخارجی آن، بی صلاحیت اعلام میدارد.
صدیقی فردی محتاط وپابند به اصول است و پریدن این سخنان از زبان وی بیانگر حساسیت و سلطه ای آمیخته با عصیبت رو به افزایش درمیان چهره های تصمیم گیر حکومت است. واکنش شتابزده وغیرعادی آقای صدیقی که خود از مأموران زیر فرمان وزیر داخله به شمار میرود، در واقع واکنش مهره سران اول ودوم دولت است. عکس العمل صدیقی غیراز آن که ورود شخص کرزی و یا مارشال فهیم به قضیه باشد؛ چیزی دیگری نیست؛ ورنه بی صلاحیت اعلام کردن وزیرداخله کابینه، کاری نیست که از دست صدیقی پوره باشد.