وزیر خارجۀ پادشاهی سعودی از آغاز جنگ های داخلی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی هشدار داد. 

براساس گزارش تلویزیون یک افغانستان، سعود الفیصل، وزیر خارجۀ سعودی از احزاب و مقام های ارشد حکومت افغانستان خواست که در مورد یک راه حل سیاسی به تفاهم برسند.

او تاکید کرده است:"مقام های افغانستان باید دست به هم دهند تا این کشور در یک خلای سیاسی قرار نگرفته و یک بار دیگر به لانه های هراس افگنان بدل نشود."
پادشاهی سعودی نگران است که پس از بیرون شدن نا به هنگام نیروهای خارجی از افغانستان، این کشور با یک خلای سیاسی روبرو شود.
او گفت: "من از تمام افغان‎ها میخواهم تا یک راه حل سیاسی را دریابند که از روبرو شدن این کشوربه جنگ‎ های داخلی جلوگیری کند."

در همین حال، وزیر خارجه سعودی ابراز نگرانی کرده و گفته است، در صورتیکه ‎پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، افغانستان یک بار دیگر به پناه گاه هراس افگنان مبدل خواهد شد و هراس افگنان از این کشور فعالیت های شانرا بر ضد جامعۀ جهانی انجام خواهند داد.

این مقام بلند پایه‎ی سعودی در دیداری با سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور جهانی در اسلام آباد تاکید کرد:" نیروهای بین المللی پس ازپایان امسال از افغانسان بیرون خواهند شد و تلاش‎ها و حمایت کشورهای منطقه به افغانستان یک نیاز است تا این کشور به پناه گاه هراس افگنان تبدیل نشود."

این سخنان در حالی بیان شده است که چندی پیش مقام های شورای عالی صلح افغانستان طی سفری به پادشاهی سعودی از این کشور خواستند که برای کشاندن طالبان به میز گفتگو های صلح، افغانستان را کمک کند.