-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۳۰, دوشنبه

ارگ: تأسیس دفتر ویژه درکاخ سفید پرسش انگیز است.

شورای امنیت ملی: امریکا باید توضیح دهد.

شورای امنیت ملی سازماندهی چنین حملات پیچیده و مغلق تروریستی را کار طالبان عادی ندانسته وخاطر نشان کرد که بدون شک در عقب چنین حملات خونین، سازمان های استخباراتی فراتر از مرزها قرار دارند.

در بخش دیگری از جلسه روی نشر خبر مبنی بر اقدام اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مورد تأسیس دفتر جدید مشارکت استراتیژیک میان ایالات متحده امریکا با افغانستان و پاکستان بحث صورت گرفت،یاد آوری شدکه تاسیس این دفتر باعث بمیان آمدن سوالات و ابهامات متعدد نزد حکومت افغانستان گردیده است. جلسه به مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه ج.ا. افغانستان وظیفه سپرده تا در رابطه به تأسیس دفتر یاد شده از جانب ایالات متحده امریکا توضیحات بیشتری را مطالبه نمایند. در ادامه بحث متذکره خاطر نشان شد، که قبل از امضای قرارداد امنیتی میان دوکشور، جانب ایالات متحده ای امریکا پروسه صلح را در افغانستان آغاز و تقویت نماید و یا این که عوامل و چالش های بازدارنده ای را که بر سر راه آغاز پروسه متذکره وجود دارد، با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در میان گذارد.
سپس معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به منابع مالی و تشکیلاتی رادیو تلویزیون های خصوصی گزارش ارائه نمود، جلسه فیصله به عمل آورد که کار بیشتر روی فعالیت رسانه های تلویزیونی صورت گرفته و منابع تمویل و تشکیلات شان به صورت شفاف در یکی از جلسات شورای امنیت ملی گزارش داده شود.

در پایان جلسه، مشاور امنیت ملی توضیحات خویش را در رابطه به مسوده "موافقتنامه چگونگی حضور و فعالیت نیرو و پرسونل ناتو در افغانستان" ارائه نمود، فیصله به عمل آمد که کار روی تکمیل مسوده سند توسط مشاور امنیت ملی ج.ا.افغانستان ادامه داده شده و متن تکمیل شده به یکی از جلسات شورای امنیت ملی پیشکش گردد.