-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۸, سه‌شنبه

سرتاج عزیز: امریکا باید به امنیت ما فکر کند!

سرتاج عزیز از کجا میداند که جنگ افغانستان کاهش می یابد؟


یک مقام ارشد پاکستانی از ایالات متحده امریکا خواسته است یقینی سازد که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، خلا را در منطقه به جا نگذارد که ثبات منطقه و امنیت پاکستان را تهدید کند.

سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی حکومت پاکستان گفت، با وجود آنکه جنگ افغانستان کاهش خواهد یافت، پاکستان درست مثل گذشته، با عواقب بی ثباتی احتمالی افغانستان بعد از سال 2014 مواجه خواهد شد.

سرتاج عزیز و جان کری وزیر خارجه امریکا هر دو قبل از آغاز مذاکرات شان در واشنگتن، بیانات را ایراد کردند که از قبل تهیه شده بود.

این دیدار بخشی از دیالوگ ستراتیژیک میان دو کشور بود، دیالوگی که هدف آن، گسترش روابط دوجانبه از مسایل بحرانی امنیتی گذشته به همکاری های تجارتی، انرژی و امور تعلیمی می باشد.

ایالات متحده از دیر به این سو گفته است خشونت ها در افغانستان قسماً به توانایی تندروان وابسته است که در پاکستان مخفیگاه دارند و در آنجا تجهیز می شوند. روابط امریکا و پاکستان به دلیل حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی بر تندروان در خاک پاکستان هم تیره می باشد. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز از قیمت هنگفتی که پاکستان در جنگ علیه بنیادگرایی پرداخته است، تحسین کرد و گفت، فکر می کند مردم پاکستان از جمله مردمی انگشت شماری اند که بیشتر از هر کسی دیگر از شر تروریزم و بنیادگرایی متاثر شده اند.

با ادامه خشونت ها در افغانستان به شمول حمله هفدهم جنوری در یک رستورانت در کابل که در آن 21 فرد ملکی کشته شدند، آینده حضور نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان هنوزهم نامعلوم است.

اگر ایالات متحده موفق به ترغیب رییس جمهور کرزی به امضای پیمان امنیتی نشود، 37 هزار نیروی امریکایی مستقر در افغانستان تاپایان امسال آنکشور را ترک خواهند کرد.

سرتاج عزیز گفت، ایالات متحده هنگام تصمیم در مورد اقدام بعدی اش در افغانستان باید، در مورد امنیت پاکستان هم فکر کند، چیزی که به گفته وی امریکا در آغاز دهه 1990 نکرد و بعد از حملات سپتمبر سال 2001 دوباره به منطقه برگشت.

عزیز گفت، ما باید مطمین شویم که گذار افغانستان به مرحله ثبات موفقانه صورت گیرد و اشتباهات گذشته تکرار نشوند.