-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

کدام فرماندهان سپاه پشت شبکه "دور زدن تحریم ها" بودند؟

انجام عملیات سیاه از طریق فرودگاه امام خمینی
پیک نت
مردم ایران فراموش نکرده اند که سپاه پاسداران اجازه افتتاح فرودگاه خمینی را به خاتمی نداد و به بهانه حفظ امنیت دست گذاشت روی این فرودگاه و برای این تصاحب و اختیار، چند هواپیمای نظامی را روی آسمان تهران بلند کرد و هواپیماهائی که قصد فرود در این فرودگاه را داشتند فرستاد اصفهان.
این تنها یک نمونه است از صدها نمونه دیگر که در اختیار سپاه پاسداران است. حال چگونه می توان تصور کرد که محموله های طلا از ایران خارج شود و یا مرموز ترین معاملات نفتی به بهانه دور زدن تحریم ها انجام شود و یا انواع بانک ها در خارج از کشور با پول نفت ایران بگردد و حتی تاسیس شود و فرماندهان سپاه در جریان مستقیم آن نبوده باشند؟ بانک زنجانی و "ضراب" که در ترکیه به چنگ افتاده تنها یک سرنخ از دهها سر نخ دیگر است که در سالهای ریاست جمهوری احمدی نژاد مملکت را به تاراج دادند. بنابراین، بسیار طبیعی است که مردم ایران سئوال کنند چرا در ماجرای غارت و اختلاس و دزدی دهها میلیارد دلاری نامی از فرماندهان سپاه که مستقیما در جریان این فجایع بوده اند به میان نمی آید؟ تمام این فعل و انفعالات درست همان زمانی که سپاه موشک به نمایش می گذاشت و رزمآیش نظامی در ایران انجام میداد اتفاق افتاده است. یعنی در داخل رزمایش و شلیک موشک و ایجاد فضای جنگ و تهدید و درخارج تشویق تحریم ها و در کنار این دو، غارت کشور و حکومت مطلقه نظامی ها! ممکن است سر بابک زنجانی را هم مانند سعید امامی زیر آب کنند تا واقعیات فاش نشود، اما نیازی به فاش شدن نیست. همه میدانند که فرماندهان از نیمه دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی بتدریج اختیارات مملکت بدست گرفت و در دوران احمدی نژاد حاکمیت مطلق یافت و حالا باید پاسخگوی همه نتایج این حاکمیت مطلق باشد.
یکبار دیگر گزارش سایت "الف" درباره تبانی جهانی بابک زنجانی و مانورهایش در داخل کشور که بدون حمایت سپاه ناممکن بود را بخوانید در همین شماره پیک نت. این فرماندهان همچنان متمایل به تحریم ها هستند زیرا حاکمیت سیاسی و اقتصادی آنها در گرو همین تحریم هاست. جلوگیری از افشای مافیای اقتصادی فرماندهان سپاه نیز در گروه همین تحریم هاست.